Xem ngày tốt xấu 01 năm 2023

ngày tốt xấu tháng 01 2023

Tháng Quý Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2023 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 01 Quý Mão lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 1
  Âm lịch
  10
  Tháng 12
 • CN: Ngày 1 Tháng 1 Năm 2023 (10/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 1
  Âm lịch
  11
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 1 Năm 2023 (11/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 1
  Âm lịch
  12
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 1 Năm 2023 (12/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 1
  Âm lịch
  13
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 1 Năm 2023 (13/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 1
  Âm lịch
  14
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 1 Năm 2023 (14/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 1
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 1 Năm 2023 (15/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 1
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 1 Năm 2023 (16/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 1
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • CN: Ngày 8 Tháng 1 Năm 2023 (17/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 1
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 1 Năm 2023 (18/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 1
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 1 Năm 2023 (19/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 1
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 1 Năm 2023 (20/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 1
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 1 Năm 2023 (21/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 1
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 1 Năm 2023 (22/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 1
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 1 Năm 2023 (23/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 1
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • CN: Ngày 15 Tháng 1 Năm 2023 (24/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 1
  Âm lịch
  25
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 1 Năm 2023 (25/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 1
  Âm lịch
  26
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 1 Năm 2023 (26/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 1
  Âm lịch
  27
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 1 Năm 2023 (27/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 1
  Âm lịch
  28
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 1 Năm 2023 (28/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 1
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 1 Năm 2023 (29/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 1
  Âm lịch
  30
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 1 Năm 2023 (30/12/2022 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Quý Sửu, năm Nhâm Dần

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 1
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • CN: Ngày 22 Tháng 1 Năm 2023 (1/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 1
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 1 Năm 2023 (2/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 1
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 1 Năm 2023 (3/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 1
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 1 Năm 2023 (4/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 1
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 1 Năm 2023 (5/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 1
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 1 Năm 2023 (6/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 1
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 1 Năm 2023 (7/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 1
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • CN: Ngày 29 Tháng 1 Năm 2023 (8/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 1
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 1 Năm 2023 (9/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 1
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 31 Tháng 1 Năm 2023 (10/1/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2023

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
10/12 Hắc đạo
2
11 Canh Thân
3
12 Hắc đạo
4
13 Nhâm Tuất
5
14 Quý Hợi
6
15 Hắc đạo
7
16 Hắc đạo
8
17 Bính Dần
9
18 Đinh Mão
10
19 Hắc đạo
11
20 Kỷ Tị
12
21 Hắc đạo
13
22 Hắc đạo
14
23 Nhâm Thân
15
24 Hắc đạo
16
25 Giáp Tuất
17
26 Ất Hợi
18
27 Hắc đạo
19
28 Hắc đạo
20
29 Mậu Dần
21
30 Kỷ Mão
22
1/1 Canh Thìn
23
2 Tân Tị
24
3 Hắc đạo
25
4 Quý Mùi
26
5 Hắc đạo
27
6 Hắc đạo
28
7 Bính Tuất
29
8 Hắc đạo
30
9 Mậu Tý
31
10 Kỷ Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?