Xem ngày tốt xấu 12 năm 2023

ngày tốt xấu tháng 12 2023

Tháng Quý Hợi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 12 năm 2023 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 12 Quý Mão lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 12
  Âm lịch
  19
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 12 Năm 2023 (19/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 12
  Âm lịch
  20
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 12 Năm 2023 (20/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 12
  Âm lịch
  21
  Tháng 10
 • CN: Ngày 3 Tháng 12 Năm 2023 (21/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 12
  Âm lịch
  22
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 12 Năm 2023 (22/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 12
  Âm lịch
  23
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 12 Năm 2023 (23/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 12
  Âm lịch
  24
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 12 Năm 2023 (24/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 12
  Âm lịch
  25
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 12 Năm 2023 (25/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 12
  Âm lịch
  26
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 12 Năm 2023 (26/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 12
  Âm lịch
  27
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 12 Năm 2023 (27/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 12
  Âm lịch
  28
  Tháng 10
 • CN: Ngày 10 Tháng 12 Năm 2023 (28/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 12
  Âm lịch
  29
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 12 Năm 2023 (29/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 12
  Âm lịch
  30
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 12 Năm 2023 (30/10/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Quý Hợi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 12
  Âm lịch
  1
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 12 Năm 2023 (1/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 12
  Âm lịch
  2
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 12 Năm 2023 (2/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 12
  Âm lịch
  3
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 12 Năm 2023 (3/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 12
  Âm lịch
  4
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 12 Năm 2023 (4/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 12
  Âm lịch
  5
  Tháng 11
 • CN: Ngày 17 Tháng 12 Năm 2023 (5/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 12
  Âm lịch
  6
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 12 Năm 2023 (6/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 12
  Âm lịch
  7
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 12 Năm 2023 (7/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 12
  Âm lịch
  8
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 12 Năm 2023 (8/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 12
  Âm lịch
  9
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 12 Năm 2023 (9/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 12
  Âm lịch
  10
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 12 Năm 2023 (10/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 12
  Âm lịch
  11
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 12 Năm 2023 (11/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 12
  Âm lịch
  12
  Tháng 11
 • CN: Ngày 24 Tháng 12 Năm 2023 (12/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 12
  Âm lịch
  13
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 12 Năm 2023 (13/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 12
  Âm lịch
  14
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 12 Năm 2023 (14/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 12
  Âm lịch
  15
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 12 Năm 2023 (15/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 12
  Âm lịch
  16
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 12 Năm 2023 (16/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 12
  Âm lịch
  17
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 12 Năm 2023 (17/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 12
  Âm lịch
  18
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 12 Năm 2023 (18/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 12
  Âm lịch
  19
  Tháng 11
 • CN: Ngày 31 Tháng 12 Năm 2023 (19/11/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tý, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 12 NĂM 2023

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
19/10 Hắc đạo
2
20 Giáp Ngọ
3
21 Ất Mùi
4
22 Hắc đạo
5
23 Hắc đạo
6
24 Mậu Tuất
7
25 Kỷ Hợi
8
26 Hắc đạo
9
27 Tân Sửu
10
28 Hắc đạo
11
29 Hắc đạo
12
30 Giáp Thìn
13
1/11 Hắc đạo
14
2 Bính Ngọ
15
3 Hắc đạo
16
4 Mậu Thân
17
5 Kỷ Dậu
18
6 Hắc đạo
19
7 Hắc đạo
20
8 Nhâm Tý
21
9 Quý Sửu
22
10 Hắc đạo
23
11 Ất Mão
24
12 Hắc đạo
25
13 Hắc đạo
26
14 Mậu Ngọ
27
15 Hắc đạo
28
16 Canh Thân
29
17 Tân Dậu
30
18 Hắc đạo
31
19 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?