Xem ngày tốt xấu 07 năm 2023

ngày tốt xấu tháng 07 2023

Tháng Mậu Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2023 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Quý Mão lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2023 (14/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • CN: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2023 (15/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2023 (16/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2023 (17/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2023 (18/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2023 (19/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2023 (20/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2023 (21/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • CN: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2023 (22/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2023 (23/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2023 (24/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2023 (25/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2023 (26/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2023 (27/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2023 (28/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • CN: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2023 (29/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  30
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2023 (30/5/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Mậu Ngọ, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2023 (1/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2023 (2/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2023 (3/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2023 (4/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2023 (5/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • CN: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2023 (6/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2023 (7/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2023 (8/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2023 (9/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2023 (10/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2023 (11/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2023 (12/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • CN: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2023 (13/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2023 (14/6/2023 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2023

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
14/5 Canh Thân
2
15 Tân Dậu
3
16 Hắc đạo
4
17 Hắc đạo
5
18 Giáp Tý
6
19 Ất Sửu
7
20 Hắc đạo
8
21 Đinh Mão
9
22 Hắc đạo
10
23 Hắc đạo
11
24 Canh Ngọ
12
25 Hắc đạo
13
26 Nhâm Thân
14
27 Quý Dậu
15
28 Hắc đạo
16
29 Hắc đạo
17
30 Bính Tý
18
1/6 Hắc đạo
19
2 Mậu Dần
20
3 Kỷ Mão
21
4 Hắc đạo
22
5 Tân Tị
23
6 Hắc đạo
24
7 Hắc đạo
25
8 Giáp Thân
26
9 Hắc đạo
27
10 Bính Tuất
28
11 Đinh Hợi
29
12 Hắc đạo
30
13 Hắc đạo
31
14 Canh Dần


Có lẽ bạn chưa biết ?