Xem ngày tốt xấu 01 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 01 2026

Tháng Mậu Tý (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 01 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 1
  Âm lịch
  13
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 1 Năm 2026 (13/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 1
  Âm lịch
  14
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 1 Năm 2026 (14/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 1
  Âm lịch
  15
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 1 Năm 2026 (15/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 1
  Âm lịch
  16
  Tháng 11
 • CN: Ngày 4 Tháng 1 Năm 2026 (16/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 1
  Âm lịch
  17
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 1 Năm 2026 (17/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 1
  Âm lịch
  18
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 1 Năm 2026 (18/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 1
  Âm lịch
  19
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 1 Năm 2026 (19/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 1
  Âm lịch
  20
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 1 Năm 2026 (20/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 1
  Âm lịch
  21
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 1 Năm 2026 (21/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 1
  Âm lịch
  22
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 1 Năm 2026 (22/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 1
  Âm lịch
  23
  Tháng 11
 • CN: Ngày 11 Tháng 1 Năm 2026 (23/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 1
  Âm lịch
  24
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 1 Năm 2026 (24/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 1
  Âm lịch
  25
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 1 Năm 2026 (25/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 1
  Âm lịch
  26
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 1 Năm 2026 (26/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 1
  Âm lịch
  27
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 1 Năm 2026 (27/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 1
  Âm lịch
  28
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 1 Năm 2026 (28/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 1
  Âm lịch
  29
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 1 Năm 2026 (29/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 1
  Âm lịch
  30
  Tháng 11
 • CN: Ngày 18 Tháng 1 Năm 2026 (30/11/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 1
  Âm lịch
  1
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 1 Năm 2026 (1/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 1
  Âm lịch
  2
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 1 Năm 2026 (2/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 1
  Âm lịch
  3
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 1 Năm 2026 (3/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 1
  Âm lịch
  4
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 1 Năm 2026 (4/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 1
  Âm lịch
  5
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 1 Năm 2026 (5/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 1
  Âm lịch
  6
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 1 Năm 2026 (6/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 1
  Âm lịch
  7
  Tháng 12
 • CN: Ngày 25 Tháng 1 Năm 2026 (7/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 1
  Âm lịch
  8
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 1 Năm 2026 (8/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 1
  Âm lịch
  9
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 1 Năm 2026 (9/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 1
  Âm lịch
  10
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 1 Năm 2026 (10/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 1
  Âm lịch
  11
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 1 Năm 2026 (11/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 1
  Âm lịch
  12
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 1 Năm 2026 (12/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 1
  Âm lịch
  13
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 1 Năm 2026 (13/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
13/11 Hắc đạo
2
14 Bính Tý
3
15 Đinh Sửu
4
16 Hắc đạo
5
17 Kỷ Mão
6
18 Hắc đạo
7
19 Hắc đạo
8
20 Nhâm Ngọ
9
21 Hắc đạo
10
22 Giáp Thân
11
23 Ất Dậu
12
24 Hắc đạo
13
25 Hắc đạo
14
26 Mậu Tý
15
27 Kỷ Sửu
16
28 Hắc đạo
17
29 Tân Mão
18
30 Hắc đạo
19
1/12 Quý Tị
20
2 Hắc đạo
21
3 Hắc đạo
22
4 Bính Thân
23
5 Hắc đạo
24
6 Mậu Tuất
25
7 Kỷ Hợi
26
8 Hắc đạo
27
9 Hắc đạo
28
10 Nhâm Dần
29
11 Quý Mão
30
12 Hắc đạo
31
13 Ất Tị


Có lẽ bạn chưa biết ?