Xem ngày tốt xấu 10 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 10 2026

Tháng Đinh Dậu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 10 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 10
  Âm lịch
  21
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 10 Năm 2026 (21/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 10
  Âm lịch
  22
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 10 Năm 2026 (22/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 10
  Âm lịch
  23
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 10 Năm 2026 (23/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 10
  Âm lịch
  24
  Tháng 8
 • CN: Ngày 4 Tháng 10 Năm 2026 (24/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 10
  Âm lịch
  25
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 10 Năm 2026 (25/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 10
  Âm lịch
  26
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 10 Năm 2026 (26/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 10
  Âm lịch
  27
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 10 Năm 2026 (27/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 10
  Âm lịch
  28
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 10 Năm 2026 (28/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 10
  Âm lịch
  29
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 10 Năm 2026 (29/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 10
  Âm lịch
  1
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 10 Năm 2026 (1/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 10
  Âm lịch
  2
  Tháng 9
 • CN: Ngày 11 Tháng 10 Năm 2026 (2/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 10
  Âm lịch
  3
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 10 Năm 2026 (3/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 10
  Âm lịch
  4
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 10 Năm 2026 (4/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 10
  Âm lịch
  5
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 10 Năm 2026 (5/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 10
  Âm lịch
  6
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 10 Năm 2026 (6/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 10
  Âm lịch
  7
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 10 Năm 2026 (7/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 10
  Âm lịch
  8
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 10 Năm 2026 (8/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 10
  Âm lịch
  9
  Tháng 9
 • CN: Ngày 18 Tháng 10 Năm 2026 (9/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 10
  Âm lịch
  10
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 10 Năm 2026 (10/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 10
  Âm lịch
  11
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 10 Năm 2026 (11/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 10
  Âm lịch
  12
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 10 Năm 2026 (12/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 10
  Âm lịch
  13
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 10 Năm 2026 (13/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 10
  Âm lịch
  14
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 10 Năm 2026 (14/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 10
  Âm lịch
  15
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 10 Năm 2026 (15/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 10
  Âm lịch
  16
  Tháng 9
 • CN: Ngày 25 Tháng 10 Năm 2026 (16/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 10
  Âm lịch
  17
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 10 Năm 2026 (17/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 10
  Âm lịch
  18
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 10 Năm 2026 (18/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 10
  Âm lịch
  19
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 10 Năm 2026 (19/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 10
  Âm lịch
  20
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2026 (20/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 10
  Âm lịch
  21
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 10 Năm 2026 (21/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 10
  Âm lịch
  22
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 10 Năm 2026 (22/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
21/8 Hắc đạo
2
22 Kỷ Dậu
3
23 Hắc đạo
4
24 Hắc đạo
5
25 Nhâm Tý
6
26 Hắc đạo
7
27 Giáp Dần
8
28 Ất Mão
9
29 Hắc đạo
10
1/9 Đinh Tị
11
2 Hắc đạo
12
3 Hắc đạo
13
4 Canh Thân
14
5 Tân Dậu
15
6 Hắc đạo
16
7 Quý Hợi
17
8 Hắc đạo
18
9 Hắc đạo
19
10 Bính Dần
20
11 Hắc đạo
21
12 Mậu Thìn
22
13 Kỷ Tị
23
14 Hắc đạo
24
15 Hắc đạo
25
16 Nhâm Thân
26
17 Quý Dậu
27
18 Hắc đạo
28
19 Ất Hợi
29
20 Hắc đạo
30
21 Hắc đạo
31
22 Mậu Dần


Có lẽ bạn chưa biết ?