Xem ngày tốt xấu 11 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 11 2026

Tháng Mậu Tuất (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 11 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 11
  Âm lịch
  23
  Tháng 9
 • CN: Ngày 1 Tháng 11 Năm 2026 (23/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 11
  Âm lịch
  24
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 11 Năm 2026 (24/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 11
  Âm lịch
  25
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 11 Năm 2026 (25/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 11
  Âm lịch
  26
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 11 Năm 2026 (26/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 11
  Âm lịch
  27
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 11 Năm 2026 (27/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 11
  Âm lịch
  28
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 11 Năm 2026 (28/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 11
  Âm lịch
  29
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 11 Năm 2026 (29/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 11
  Âm lịch
  30
  Tháng 9
 • CN: Ngày 8 Tháng 11 Năm 2026 (30/9/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 11
  Âm lịch
  1
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 11 Năm 2026 (1/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 11
  Âm lịch
  2
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 11 Năm 2026 (2/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 11
  Âm lịch
  3
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 11 Năm 2026 (3/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 11
  Âm lịch
  4
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 11 Năm 2026 (4/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 11
  Âm lịch
  5
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 11 Năm 2026 (5/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 11
  Âm lịch
  6
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 11 Năm 2026 (6/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 11
  Âm lịch
  7
  Tháng 10
 • CN: Ngày 15 Tháng 11 Năm 2026 (7/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 11
  Âm lịch
  8
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 11 Năm 2026 (8/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 11
  Âm lịch
  9
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 11 Năm 2026 (9/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 11
  Âm lịch
  10
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 11 Năm 2026 (10/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 11
  Âm lịch
  11
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 11 Năm 2026 (11/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 11
  Âm lịch
  12
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 11 Năm 2026 (12/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 11
  Âm lịch
  13
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 11 Năm 2026 (13/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 11
  Âm lịch
  14
  Tháng 10
 • CN: Ngày 22 Tháng 11 Năm 2026 (14/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 11
  Âm lịch
  15
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 11 Năm 2026 (15/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 11
  Âm lịch
  16
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 11 Năm 2026 (16/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 11
  Âm lịch
  17
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 11 Năm 2026 (17/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 11
  Âm lịch
  18
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 11 Năm 2026 (18/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 11
  Âm lịch
  19
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 11 Năm 2026 (19/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 11
  Âm lịch
  20
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 11 Năm 2026 (20/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 11
  Âm lịch
  21
  Tháng 10
 • CN: Ngày 29 Tháng 11 Năm 2026 (21/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 11
  Âm lịch
  22
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 11 Năm 2026 (22/10/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
23/9 Hắc đạo
2
24 Canh Thìn
3
25 Tân Tị
4
26 Hắc đạo
5
27 Hắc đạo
6
28 Giáp Thân
7
29 Ất Dậu
8
30 Hắc đạo
9
1/10 Đinh Hợi
10
2 Hắc đạo
11
3 Kỷ Sửu
12
4 Hắc đạo
13
5 Hắc đạo
14
6 Nhâm Thìn
15
7 Hắc đạo
16
8 Giáp Ngọ
17
9 Ất Mùi
18
10 Hắc đạo
19
11 Hắc đạo
20
12 Mậu Tuất
21
13 Kỷ Hợi
22
14 Hắc đạo
23
15 Tân Sửu
24
16 Hắc đạo
25
17 Hắc đạo
26
18 Giáp Thìn
27
19 Hắc đạo
28
20 Bính Ngọ
29
21 Đinh Mùi
30
22 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?