Xem ngày tốt xấu 02 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 02 2026

Tháng Kỷ Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 02 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 02 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 2
  Âm lịch
  14
  Tháng 12
 • CN: Ngày 1 Tháng 2 Năm 2026 (14/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 2
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 2 Năm 2026 (15/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 2
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 2 Năm 2026 (16/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 2
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2026 (17/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 2
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 2 Năm 2026 (18/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 2
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 2 Năm 2026 (19/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 2
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2026 (20/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 2
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • CN: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2026 (21/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 2
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2026 (22/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 2
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 2 Năm 2026 (23/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 2
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2026 (24/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 2
  Âm lịch
  25
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 2 Năm 2026 (25/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 2
  Âm lịch
  26
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 2 Năm 2026 (26/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 2
  Âm lịch
  27
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 2 Năm 2026 (27/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 2
  Âm lịch
  28
  Tháng 12
 • CN: Ngày 15 Tháng 2 Năm 2026 (28/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 2
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 2 Năm 2026 (29/12/2025 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 2
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 2 Năm 2026 (1/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 2
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 2 Năm 2026 (2/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 2
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2026 (3/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 2
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2026 (4/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 2
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2026 (5/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 2
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • CN: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2026 (6/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 2
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2026 (7/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 2
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2026 (8/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 2
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2026 (9/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 2
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 2 Năm 2026 (10/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 2
  Âm lịch
  11
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 2 Năm 2026 (11/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 2
  Âm lịch
  12
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2026 (12/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
14/12 Hắc đạo
2
15 Hắc đạo
3
16 Mậu Thân
4
17 Hắc đạo
5
18 Canh Tuất
6
19 Tân Hợi
7
20 Hắc đạo
8
21 Hắc đạo
9
22 Giáp Dần
10
23 Ất Mão
11
24 Hắc đạo
12
25 Đinh Tị
13
26 Hắc đạo
14
27 Hắc đạo
15
28 Canh Thân
16
29 Hắc đạo
17
1/1 Nhâm Tuất
18
2 Hắc đạo
19
3 Giáp Tý
20
4 Ất Sửu
21
5 Hắc đạo
22
6 Hắc đạo
23
7 Mậu Thìn
24
8 Kỷ Tị
25
9 Hắc đạo
26
10 Tân Mùi
27
11 Hắc đạo
28
12 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?