Xem ngày tốt xấu 03 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 03 2026

Tháng Canh Dần (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 03 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 03 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 3
  Âm lịch
  13
  Tháng 1
 • CN: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2026 (13/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 3
  Âm lịch
  14
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 3 Năm 2026 (14/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 3
  Âm lịch
  15
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 3 Năm 2026 (15/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 3
  Âm lịch
  16
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 3 Năm 2026 (16/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 3
  Âm lịch
  17
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 3 Năm 2026 (17/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 3
  Âm lịch
  18
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 3 Năm 2026 (18/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 3
  Âm lịch
  19
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 3 Năm 2026 (19/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 3
  Âm lịch
  20
  Tháng 1
 • CN: Ngày 8 Tháng 3 Năm 2026 (20/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 3
  Âm lịch
  21
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 3 Năm 2026 (21/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 3
  Âm lịch
  22
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 3 Năm 2026 (22/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 3
  Âm lịch
  23
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 3 Năm 2026 (23/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 3
  Âm lịch
  24
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 3 Năm 2026 (24/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 3
  Âm lịch
  25
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 3 Năm 2026 (25/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 3
  Âm lịch
  26
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 3 Năm 2026 (26/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 3
  Âm lịch
  27
  Tháng 1
 • CN: Ngày 15 Tháng 3 Năm 2026 (27/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 3
  Âm lịch
  28
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 3 Năm 2026 (28/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 3
  Âm lịch
  29
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 3 Năm 2026 (29/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 3
  Âm lịch
  30
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 3 Năm 2026 (30/1/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Dần, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 3
  Âm lịch
  1
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 3 Năm 2026 (1/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 3
  Âm lịch
  2
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 3 Năm 2026 (2/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 3
  Âm lịch
  3
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 3 Năm 2026 (3/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 3
  Âm lịch
  4
  Tháng 2
 • CN: Ngày 22 Tháng 3 Năm 2026 (4/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 3
  Âm lịch
  5
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 3 Năm 2026 (5/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 3
  Âm lịch
  6
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 3 Năm 2026 (6/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 3
  Âm lịch
  7
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 3 Năm 2026 (7/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 3
  Âm lịch
  8
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 3 Năm 2026 (8/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 3
  Âm lịch
  9
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 3 Năm 2026 (9/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 3
  Âm lịch
  10
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 3 Năm 2026 (10/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 3
  Âm lịch
  11
  Tháng 2
 • CN: Ngày 29 Tháng 3 Năm 2026 (11/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 3
  Âm lịch
  12
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 3 Năm 2026 (12/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 3
  Âm lịch
  13
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 31 Tháng 3 Năm 2026 (13/2/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mão, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
13/1 Giáp Tuất
2
14 Hắc đạo
3
15 Bính Tý
4
16 Đinh Sửu
5
17 Hắc đạo
6
18 Hắc đạo
7
19 Canh Thìn
8
20 Tân Tị
9
21 Hắc đạo
10
22 Quý Mùi
11
23 Hắc đạo
12
24 Hắc đạo
13
25 Bính Tuất
14
26 Hắc đạo
15
27 Mậu Tý
16
28 Kỷ Sửu
17
29 Hắc đạo
18
30 Hắc đạo
19
1/2 Hắc đạo
20
2 Hắc đạo
21
3 Giáp Ngọ
22
4 Ất Mùi
23
5 Hắc đạo
24
6 Đinh Dậu
25
7 Hắc đạo
26
8 Hắc đạo
27
9 Canh Tý
28
10 Hắc đạo
29
11 Nhâm Dần
30
12 Quý Mão
31
13 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?