Xem ngày tốt xấu 07 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 07 2026

Tháng Giáp Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2026 (17/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2026 (18/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2026 (19/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2026 (20/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • CN: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2026 (21/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2026 (22/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2026 (23/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2026 (24/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2026 (25/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2026 (26/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2026 (27/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • CN: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2026 (28/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2026 (29/5/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2026 (1/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2026 (2/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2026 (3/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2026 (4/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2026 (5/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • CN: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2026 (6/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2026 (7/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2026 (8/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2026 (9/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2026 (10/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2026 (11/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2026 (12/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • CN: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2026 (13/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2026 (14/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2026 (15/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2026 (16/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2026 (17/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2026 (18/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
17/5 Bính Tý
2
18 Đinh Sửu
3
19 Hắc đạo
4
20 Kỷ Mão
5
21 Hắc đạo
6
22 Hắc đạo
7
23 Nhâm Ngọ
8
24 Hắc đạo
9
25 Giáp Thân
10
26 Ất Dậu
11
27 Hắc đạo
12
28 Hắc đạo
13
29 Mậu Tý
14
1/6 Hắc đạo
15
2 Canh Dần
16
3 Tân Mão
17
4 Hắc đạo
18
5 Quý Tị
19
6 Hắc đạo
20
7 Hắc đạo
21
8 Bính Thân
22
9 Hắc đạo
23
10 Mậu Tuất
24
11 Kỷ Hợi
25
12 Hắc đạo
26
13 Hắc đạo
27
14 Nhâm Dần
28
15 Quý Mão
29
16 Hắc đạo
30
17 Ất Tị
31
18 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?