Xem ngày tốt xấu 08 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 08 2026

Tháng Ất Mùi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 08 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 08 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 1 Tháng 8 Năm 2026 (19/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 8
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • CN: Ngày 2 Tháng 8 Năm 2026 (20/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 8
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 3 Tháng 8 Năm 2026 (21/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 8
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2026 (22/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 8
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 5 Tháng 8 Năm 2026 (23/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 8
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 6 Tháng 8 Năm 2026 (24/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 8
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 7 Tháng 8 Năm 2026 (25/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 8
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2026 (26/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 8
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • CN: Ngày 9 Tháng 8 Năm 2026 (27/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 8
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 10 Tháng 8 Năm 2026 (28/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 11 Tháng 8 Năm 2026 (29/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 8
  Âm lịch
  30
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 12 Tháng 8 Năm 2026 (30/6/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 8
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 13 Tháng 8 Năm 2026 (1/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 8
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 14 Tháng 8 Năm 2026 (2/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 8
  Âm lịch
  3
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2026 (3/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 8
  Âm lịch
  4
  Tháng 7
 • CN: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2026 (4/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 8
  Âm lịch
  5
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 17 Tháng 8 Năm 2026 (5/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 8
  Âm lịch
  6
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 18 Tháng 8 Năm 2026 (6/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 8
  Âm lịch
  7
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2026 (7/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 8
  Âm lịch
  8
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 20 Tháng 8 Năm 2026 (8/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 8
  Âm lịch
  9
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 21 Tháng 8 Năm 2026 (9/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 8
  Âm lịch
  10
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2026 (10/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 8
  Âm lịch
  11
  Tháng 7
 • CN: Ngày 23 Tháng 8 Năm 2026 (11/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 24 Tháng 8 Năm 2026 (12/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 8
  Âm lịch
  13
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 25 Tháng 8 Năm 2026 (13/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 8
  Âm lịch
  14
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2026 (14/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 8
  Âm lịch
  15
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2026 (15/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 28 Tháng 8 Năm 2026 (16/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 29 Tháng 8 Năm 2026 (17/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 7
 • CN: Ngày 30 Tháng 8 Năm 2026 (18/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 31 Tháng 8 Năm 2026 (19/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
19/6 Hắc đạo
2
20 Mậu Thân
3
21 Hắc đạo
4
22 Canh Tuất
5
23 Tân Hợi
6
24 Hắc đạo
7
25 Hắc đạo
8
26 Giáp Dần
9
27 Ất Mão
10
28 Hắc đạo
11
29 Đinh Tị
12
30 Hắc đạo
13
1/7 Kỷ Mùi
14
2 Hắc đạo
15
3 Hắc đạo
16
4 Nhâm Tuất
17
5 Hắc đạo
18
6 Giáp Tý
19
7 Ất Sửu
20
8 Hắc đạo
21
9 Hắc đạo
22
10 Mậu Thìn
23
11 Kỷ Tị
24
12 Hắc đạo
25
13 Tân Mùi
26
14 Hắc đạo
27
15 Hắc đạo
28
16 Giáp Tuất
29
17 Hắc đạo
30
18 Bính Tý
31
19 Đinh Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?