Xem ngày tốt xấu 09 năm 2026

ngày tốt xấu tháng 09 2026

Tháng Bính Thân (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 09 năm 2026 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 09 Bính Ngọ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 9
  Âm lịch
  20
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 1 Tháng 9 Năm 2026 (20/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 9
  Âm lịch
  21
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 2 Tháng 9 Năm 2026 (21/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 9
  Âm lịch
  22
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 3 Tháng 9 Năm 2026 (22/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 9
  Âm lịch
  23
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 4 Tháng 9 Năm 2026 (23/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 9
  Âm lịch
  24
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 5 Tháng 9 Năm 2026 (24/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 9
  Âm lịch
  25
  Tháng 7
 • CN: Ngày 6 Tháng 9 Năm 2026 (25/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 9
  Âm lịch
  26
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 7 Tháng 9 Năm 2026 (26/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 9
  Âm lịch
  27
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 8 Tháng 9 Năm 2026 (27/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 9
  Âm lịch
  28
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 9 Tháng 9 Năm 2026 (28/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 9
  Âm lịch
  29
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 10 Tháng 9 Năm 2026 (29/7/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 9
  Âm lịch
  1
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 11 Tháng 9 Năm 2026 (1/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 9
  Âm lịch
  2
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 12 Tháng 9 Năm 2026 (2/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 9
  Âm lịch
  3
  Tháng 8
 • CN: Ngày 13 Tháng 9 Năm 2026 (3/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 9
  Âm lịch
  4
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 14 Tháng 9 Năm 2026 (4/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 9
  Âm lịch
  5
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 15 Tháng 9 Năm 2026 (5/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 9
  Âm lịch
  6
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 16 Tháng 9 Năm 2026 (6/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 9
  Âm lịch
  7
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 17 Tháng 9 Năm 2026 (7/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 9
  Âm lịch
  8
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 18 Tháng 9 Năm 2026 (8/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 9
  Âm lịch
  9
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 19 Tháng 9 Năm 2026 (9/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 9
  Âm lịch
  10
  Tháng 8
 • CN: Ngày 20 Tháng 9 Năm 2026 (10/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 9
  Âm lịch
  11
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 21 Tháng 9 Năm 2026 (11/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 9
  Âm lịch
  12
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 22 Tháng 9 Năm 2026 (12/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Bạch lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 9
  Âm lịch
  13
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 23 Tháng 9 Năm 2026 (13/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 9
  Âm lịch
  14
  Tháng 8
 • Thứ 5: Ngày 24 Tháng 9 Năm 2026 (14/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 9
  Âm lịch
  15
  Tháng 8
 • Thứ 6: Ngày 25 Tháng 9 Năm 2026 (15/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 9
  Âm lịch
  16
  Tháng 8
 • Thứ 7: Ngày 26 Tháng 9 Năm 2026 (16/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 9
  Âm lịch
  17
  Tháng 8
 • CN: Ngày 27 Tháng 9 Năm 2026 (17/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 9
  Âm lịch
  18
  Tháng 8
 • Thứ 2: Ngày 28 Tháng 9 Năm 2026 (18/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 9
  Âm lịch
  19
  Tháng 8
 • Thứ 3: Ngày 29 Tháng 9 Năm 2026 (19/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 9
  Âm lịch
  20
  Tháng 8
 • Thứ 4: Ngày 30 Tháng 9 Năm 2026 (20/8/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2026

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
20/7 Hắc đạo
2
21 Hắc đạo
3
22 Canh Thìn
4
23 Tân Tị
5
24 Hắc đạo
6
25 Quý Mùi
7
26 Hắc đạo
8
27 Hắc đạo
9
28 Bính Tuất
10
29 Hắc đạo
11
1/8 Mậu Tý
12
2 Hắc đạo
13
3 Canh Dần
14
4 Tân Mão
15
5 Hắc đạo
16
6 Hắc đạo
17
7 Giáp Ngọ
18
8 Ất Mùi
19
9 Hắc đạo
20
10 Đinh Dậu
21
11 Hắc đạo
22
12 Hắc đạo
23
13 Canh Tý
24
14 Hắc đạo
25
15 Nhâm Dần
26
16 Quý Mão
27
17 Hắc đạo
28
18 Hắc đạo
29
19 Bính Ngọ
30
20 Đinh Mùi


Có lẽ bạn chưa biết ?