Xem ngày tốt xấu 01 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 01 2027

Tháng Canh Tý (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 01 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 01 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 1
  Âm lịch
  24
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 1 Năm 2027 (24/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 1
  Âm lịch
  25
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 1 Năm 2027 (25/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 1
  Âm lịch
  26
  Tháng 11
 • CN: Ngày 3 Tháng 1 Năm 2027 (26/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 1
  Âm lịch
  27
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 1 Năm 2027 (27/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 1
  Âm lịch
  28
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 1 Năm 2027 (28/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đông chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 1
  Âm lịch
  29
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 1 Năm 2027 (29/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 1
  Âm lịch
  30
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 1 Năm 2027 (30/11/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tý, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 1
  Âm lịch
  1
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 1 Năm 2027 (1/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 1
  Âm lịch
  2
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 1 Năm 2027 (2/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 1
  Âm lịch
  3
  Tháng 12
 • CN: Ngày 10 Tháng 1 Năm 2027 (3/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 1
  Âm lịch
  4
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 1 Năm 2027 (4/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 1
  Âm lịch
  5
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 1 Năm 2027 (5/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 1
  Âm lịch
  6
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 1 Năm 2027 (6/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 1
  Âm lịch
  7
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 1 Năm 2027 (7/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 1
  Âm lịch
  8
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 1 Năm 2027 (8/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 1
  Âm lịch
  9
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 1 Năm 2027 (9/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 1
  Âm lịch
  10
  Tháng 12
 • CN: Ngày 17 Tháng 1 Năm 2027 (10/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 1
  Âm lịch
  11
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 1 Năm 2027 (11/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 1
  Âm lịch
  12
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 1 Năm 2027 (12/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Tiểu hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 1
  Âm lịch
  13
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 1 Năm 2027 (13/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 1
  Âm lịch
  14
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 1 Năm 2027 (14/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 1
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 1 Năm 2027 (15/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 1
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 1 Năm 2027 (16/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 1
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • CN: Ngày 24 Tháng 1 Năm 2027 (17/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 1
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 1 Năm 2027 (18/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 1
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 1 Năm 2027 (19/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 1
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 1 Năm 2027 (20/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 1
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 1 Năm 2027 (21/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 1
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 1 Năm 2027 (22/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 1
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 1 Năm 2027 (23/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 1
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • CN: Ngày 31 Tháng 1 Năm 2027 (24/12/2026 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Tân Sửu, năm Bính Ngọ

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
24/11 Hắc đạo
2
25 Hắc đạo
3
26 Nhâm Ngọ
4
27 Hắc đạo
5
28 Giáp Thân
6
29 Ất Dậu
7
30 Hắc đạo
8
1/12 Đinh Hợi
9
2 Hắc đạo
10
3 Hắc đạo
11
4 Canh Dần
12
5 Tân Mão
13
6 Hắc đạo
14
7 Quý Tị
15
8 Hắc đạo
16
9 Hắc đạo
17
10 Bính Thân
18
11 Hắc đạo
19
12 Mậu Tuất
20
13 Kỷ Hợi
21
14 Hắc đạo
22
15 Hắc đạo
23
16 Nhâm Dần
24
17 Quý Mão
25
18 Hắc đạo
26
19 Ất Tị
27
20 Hắc đạo
28
21 Hắc đạo
29
22 Mậu Thân
30
23 Hắc đạo
31
24 Canh Tuất


Có lẽ bạn chưa biết ?