Xem ngày tốt xấu 03 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 03 2027

Tháng Nhâm Dần (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 03 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 03 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 3
  Âm lịch
  24
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2027 (24/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 3
  Âm lịch
  25
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 3 Năm 2027 (25/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 3
  Âm lịch
  26
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 3 Năm 2027 (26/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 3
  Âm lịch
  27
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 3 Năm 2027 (27/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 3
  Âm lịch
  28
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 3 Năm 2027 (28/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 3
  Âm lịch
  29
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 3 Năm 2027 (29/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 3
  Âm lịch
  30
  Tháng 1
 • CN: Ngày 7 Tháng 3 Năm 2027 (30/1/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Dần, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 3
  Âm lịch
  1
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 3 Năm 2027 (1/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 3
  Âm lịch
  2
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 3 Năm 2027 (2/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 3
  Âm lịch
  3
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 3 Năm 2027 (3/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 3
  Âm lịch
  4
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 3 Năm 2027 (4/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 3
  Âm lịch
  5
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 3 Năm 2027 (5/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 3
  Âm lịch
  6
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 3 Năm 2027 (6/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 3
  Âm lịch
  7
  Tháng 2
 • CN: Ngày 14 Tháng 3 Năm 2027 (7/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 3
  Âm lịch
  8
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 3 Năm 2027 (8/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 3
  Âm lịch
  9
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 3 Năm 2027 (9/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 3
  Âm lịch
  10
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 3 Năm 2027 (10/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 3
  Âm lịch
  11
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 3 Năm 2027 (11/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 3
  Âm lịch
  12
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 3 Năm 2027 (12/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 3
  Âm lịch
  13
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 3 Năm 2027 (13/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 3
  Âm lịch
  14
  Tháng 2
 • CN: Ngày 21 Tháng 3 Năm 2027 (14/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 3
  Âm lịch
  15
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 3 Năm 2027 (15/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 3
  Âm lịch
  16
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 3 Năm 2027 (16/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 3
  Âm lịch
  17
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 3 Năm 2027 (17/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 3
  Âm lịch
  18
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 3 Năm 2027 (18/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 3
  Âm lịch
  19
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 3 Năm 2027 (19/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 3
  Âm lịch
  20
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 3 Năm 2027 (20/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 3
  Âm lịch
  21
  Tháng 2
 • CN: Ngày 28 Tháng 3 Năm 2027 (21/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 3
  Âm lịch
  22
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 3 Năm 2027 (22/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 3
  Âm lịch
  23
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 3 Năm 2027 (23/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 3
  Âm lịch
  24
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 31 Tháng 3 Năm 2027 (24/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
24/1 Hắc đạo
2
25 Canh Thìn
3
26 Tân Tị
4
27 Hắc đạo
5
28 Quý Mùi
6
29 Hắc đạo
7
30 Hắc đạo
8
1/2 Hắc đạo
9
2 Hắc đạo
10
3 Mậu Tý
11
4 Hắc đạo
12
5 Canh Dần
13
6 Tân Mão
14
7 Hắc đạo
15
8 Hắc đạo
16
9 Giáp Ngọ
17
10 Ất Mùi
18
11 Hắc đạo
19
12 Đinh Dậu
20
13 Hắc đạo
21
14 Hắc đạo
22
15 Canh Tý
23
16 Hắc đạo
24
17 Nhâm Dần
25
18 Quý Mão
26
19 Hắc đạo
27
20 Hắc đạo
28
21 Bính Ngọ
29
22 Đinh Mùi
30
23 Hắc đạo
31
24 Kỷ Dậu


Có lẽ bạn chưa biết ?