Xem ngày tốt xấu 04 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 04 2027

Tháng Quý Mão (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 04 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 04 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 4
  Âm lịch
  25
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 4 Năm 2027 (25/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 4
  Âm lịch
  26
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 4 Năm 2027 (26/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 4
  Âm lịch
  27
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 4 Năm 2027 (27/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 4
  Âm lịch
  28
  Tháng 2
 • CN: Ngày 4 Tháng 4 Năm 2027 (28/2/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 4
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 4 Năm 2027 (1/1/1970 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 4
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 4 Năm 2027 (1/1/1970 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Quý Mão, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 4
  Âm lịch
  1
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 4 Năm 2027 (1/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 4
  Âm lịch
  2
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 4 Năm 2027 (2/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 4
  Âm lịch
  3
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 4 Năm 2027 (3/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 4
  Âm lịch
  4
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 4 Năm 2027 (4/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 4
  Âm lịch
  5
  Tháng 3
 • CN: Ngày 11 Tháng 4 Năm 2027 (5/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 4
  Âm lịch
  6
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2027 (6/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 4
  Âm lịch
  7
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 4 Năm 2027 (7/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 4
  Âm lịch
  8
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2027 (8/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 4
  Âm lịch
  9
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2027 (9/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 4
  Âm lịch
  10
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 4 Năm 2027 (10/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 4
  Âm lịch
  11
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 4 Năm 2027 (11/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 4
  Âm lịch
  12
  Tháng 3
 • CN: Ngày 18 Tháng 4 Năm 2027 (12/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 4
  Âm lịch
  13
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 4 Năm 2027 (13/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 4
  Âm lịch
  14
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 4 Năm 2027 (14/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 4
  Âm lịch
  17
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 4 Năm 2027 (17/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 4
  Âm lịch
  18
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 4 Năm 2027 (18/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 4
  Âm lịch
  19
  Tháng 3
 • CN: Ngày 25 Tháng 4 Năm 2027 (19/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 4
  Âm lịch
  20
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 4 Năm 2027 (20/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 4 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
25/2 Hắc đạo
2
26 Hắc đạo
3
27 Nhâm Tý
4
28 Hắc đạo
5
1/1 Giáp Dần
6
1 Ất Mão
7
1/3 Bính Thìn
8
2 Đinh Tị
9
3 Hắc đạo
10
4 Hắc đạo
11
5 Canh Thân
12
6 Tân Dậu
13
7 Hắc đạo
14
8 Quý Hợi
15
9 Hắc đạo
16
10 Hắc đạo
17
11 Bính Dần
18
12 Hắc đạo
19
13 Mậu Thìn
20
14 Kỷ Tị
23
17 Nhâm Thân
24
18 Quý Dậu
25
19 Hắc đạo
26
20 Ất Hợi


Có lẽ bạn chưa biết ?