Xem ngày tốt xấu 05 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 05 2027

Tháng Giáp Thìn (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 05 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 05 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 1 Tháng 5 Năm 2027 (25/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 3
 • CN: Ngày 2 Tháng 5 Năm 2027 (26/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2027 (27/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2027 (28/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2027 (29/3/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2027 (1/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2027 (2/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 8 Tháng 5 Năm 2027 (3/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 4
 • CN: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2027 (4/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 10 Tháng 5 Năm 2027 (5/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2027 (6/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2027 (8/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 14 Tháng 5 Năm 2027 (9/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 15 Tháng 5 Năm 2027 (10/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • CN: Ngày 16 Tháng 5 Năm 2027 (11/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 17 Tháng 5 Năm 2027 (12/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2027 (13/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2027 (14/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2027 (15/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 21 Tháng 5 Năm 2027 (16/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 22 Tháng 5 Năm 2027 (17/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • CN: Ngày 23 Tháng 5 Năm 2027 (18/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 24 Tháng 5 Năm 2027 (19/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2027 (20/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 26 Tháng 5 Năm 2027 (21/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 27 Tháng 5 Năm 2027 (22/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 28 Tháng 5 Năm 2027 (23/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 29 Tháng 5 Năm 2027 (24/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • CN: Ngày 30 Tháng 5 Năm 2027 (25/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2027 (26/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
25/3 Canh Thìn
2
26 Tân Tị
3
27 Hắc đạo
4
28 Hắc đạo
5
29 Giáp Thân
6
1/4 Hắc đạo
7
2 Bính Tuất
8
3 Đinh Hợi
9
4 Hắc đạo
10
5 Kỷ Sửu
11
6 Hắc đạo
13
8 Nhâm Thìn
14
9 Hắc đạo
15
10 Giáp Ngọ
16
11 Ất Mùi
17
12 Hắc đạo
18
13 Hắc đạo
19
14 Mậu Tuất
20
15 Kỷ Hợi
21
16 Hắc đạo
22
17 Tân Sửu
23
18 Hắc đạo
24
19 Hắc đạo
25
20 Giáp Thìn
26
21 Hắc đạo
27
22 Bính Ngọ
28
23 Đinh Mùi
29
24 Hắc đạo
30
25 Hắc đạo
31
26 Canh Tuất


Có lẽ bạn chưa biết ?