Xem ngày tốt xấu 06 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 06 2027

Tháng Ất Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 06 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 06 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 6
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2027 (27/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 6
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 2 Tháng 6 Năm 2027 (28/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 6
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 3 Tháng 6 Năm 2027 (29/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 6
  Âm lịch
  30
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 4 Tháng 6 Năm 2027 (30/4/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 6
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 5 Tháng 6 Năm 2027 (1/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 6
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • CN: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2027 (2/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 6
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 7 Tháng 6 Năm 2027 (3/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 6
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 8 Tháng 6 Năm 2027 (4/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 6
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 9 Tháng 6 Năm 2027 (5/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 6
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 10 Tháng 6 Năm 2027 (6/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 6
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 11 Tháng 6 Năm 2027 (7/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 6
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 12 Tháng 6 Năm 2027 (8/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 6
  Âm lịch
  9
  Tháng 5
 • CN: Ngày 13 Tháng 6 Năm 2027 (9/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 6
  Âm lịch
  10
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2027 (10/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 6
  Âm lịch
  11
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 15 Tháng 6 Năm 2027 (11/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 6
  Âm lịch
  12
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 16 Tháng 6 Năm 2027 (12/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 6
  Âm lịch
  13
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 17 Tháng 6 Năm 2027 (13/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 6
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 18 Tháng 6 Năm 2027 (14/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 6
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 19 Tháng 6 Năm 2027 (15/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • CN: Ngày 20 Tháng 6 Năm 2027 (16/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 6
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2027 (17/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 6
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2027 (18/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 6
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 23 Tháng 6 Năm 2027 (19/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 6
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 24 Tháng 6 Năm 2027 (20/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 6
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 25 Tháng 6 Năm 2027 (21/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 6
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 26 Tháng 6 Năm 2027 (22/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 6
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • CN: Ngày 27 Tháng 6 Năm 2027 (23/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 6
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 28 Tháng 6 Năm 2027 (24/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 6
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 29 Tháng 6 Năm 2027 (25/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 6
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2027 (26/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
27/4 Tân Hợi
2
28 Hắc đạo
3
29 Quý Sửu
4
30 Hắc đạo
5
1/5 Ất Mão
6
2 Hắc đạo
7
3 Hắc đạo
8
4 Mậu Ngọ
9
5 Hắc đạo
10
6 Canh Thân
11
7 Tân Dậu
12
8 Hắc đạo
13
9 Hắc đạo
14
10 Giáp Tý
15
11 Ất Sửu
16
12 Hắc đạo
17
13 Đinh Mão
18
14 Hắc đạo
19
15 Hắc đạo
20
16 Canh Ngọ
21
17 Hắc đạo
22
18 Nhâm Thân
23
19 Quý Dậu
24
20 Hắc đạo
25
21 Hắc đạo
26
22 Bính Tý
27
23 Đinh Sửu
28
24 Hắc đạo
29
25 Kỷ Mão
30
26 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?