Xem ngày tốt xấu 07 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 07 2027

Tháng Bính Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2027 (27/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2027 (28/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2027 (29/5/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • CN: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2027 (1/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2027 (2/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2027 (3/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2027 (4/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2027 (5/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2027 (6/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2027 (7/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • CN: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2027 (8/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2027 (9/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2027 (10/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2027 (11/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2027 (12/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2027 (13/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2027 (14/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • CN: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2027 (15/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2027 (16/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2027 (17/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2027 (18/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2027 (19/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2027 (20/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2027 (21/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • CN: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2027 (22/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2027 (23/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2027 (24/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2027 (25/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2027 (26/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2027 (27/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2027 (28/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
27/5 Hắc đạo
2
28 Nhâm Ngọ
3
29 Hắc đạo
4
1/6 Giáp Thân
5
2 Hắc đạo
6
3 Bính Tuất
7
4 Đinh Hợi
8
5 Hắc đạo
9
6 Hắc đạo
10
7 Canh Dần
11
8 Tân Mão
12
9 Hắc đạo
13
10 Quý Tị
14
11 Hắc đạo
15
12 Hắc đạo
16
13 Bính Thân
17
14 Hắc đạo
18
15 Mậu Tuất
19
16 Kỷ Hợi
20
17 Hắc đạo
21
18 Hắc đạo
22
19 Nhâm Dần
23
20 Quý Mão
24
21 Hắc đạo
25
22 Ất Tị
26
23 Hắc đạo
27
24 Hắc đạo
28
25 Mậu Thân
29
26 Hắc đạo
30
27 Canh Tuất
31
28 Tân Hợi


Có lẽ bạn chưa biết ?