Xem ngày tốt xấu 08 năm 2027

ngày tốt xấu tháng 08 2027

Tháng Đinh Mùi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 08 năm 2027 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 08 Đinh Mùi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • CN: Ngày 1 Tháng 8 Năm 2027 (29/6/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 8
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 8 Năm 2027 (1/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 8
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 8 Năm 2027 (2/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 8
  Âm lịch
  3
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2027 (3/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 8
  Âm lịch
  4
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 8 Năm 2027 (4/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 8
  Âm lịch
  5
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 8 Năm 2027 (5/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 8
  Âm lịch
  6
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 8 Năm 2027 (6/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 8
  Âm lịch
  7
  Tháng 7
 • CN: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2027 (7/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 8
  Âm lịch
  8
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 8 Năm 2027 (8/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 8
  Âm lịch
  9
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 8 Năm 2027 (9/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 8
  Âm lịch
  10
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 8 Năm 2027 (10/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 8
  Âm lịch
  11
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 8 Năm 2027 (11/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 8 Năm 2027 (12/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 8
  Âm lịch
  13
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 8 Năm 2027 (13/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 8
  Âm lịch
  14
  Tháng 7
 • CN: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2027 (14/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 8
  Âm lịch
  15
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2027 (15/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 8 Năm 2027 (16/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 8 Năm 2027 (17/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2027 (18/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 8 Năm 2027 (19/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 8
  Âm lịch
  20
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 8 Năm 2027 (20/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 8
  Âm lịch
  21
  Tháng 7
 • CN: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2027 (21/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 8
  Âm lịch
  22
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 8 Năm 2027 (22/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 8
  Âm lịch
  23
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 8 Năm 2027 (23/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 8
  Âm lịch
  24
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 8 Năm 2027 (24/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 8
  Âm lịch
  25
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2027 (25/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 8
  Âm lịch
  26
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2027 (26/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 8
  Âm lịch
  27
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 8 Năm 2027 (27/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 8
  Âm lịch
  28
  Tháng 7
 • CN: Ngày 29 Tháng 8 Năm 2027 (28/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 8 Năm 2027 (29/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 8
  Âm lịch
  30
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 31 Tháng 8 Năm 2027 (30/7/2027 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Đinh Mùi

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2027

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
29/6 Hắc đạo
2
1/7 Quý Sửu
3
2 Hắc đạo
4
3 Hắc đạo
5
4 Bính Thìn
6
5 Đinh Tị
7
6 Hắc đạo
8
7 Kỷ Mùi
9
8 Hắc đạo
10
9 Hắc đạo
11
10 Nhâm Tuất
12
11 Hắc đạo
13
12 Giáp Tý
14
13 Ất Sửu
15
14 Hắc đạo
16
15 Hắc đạo
17
16 Mậu Thìn
18
17 Kỷ Tị
19
18 Hắc đạo
20
19 Tân Mùi
21
20 Hắc đạo
22
21 Hắc đạo
23
22 Giáp Tuất
24
23 Hắc đạo
25
24 Bính Tý
26
25 Đinh Sửu
27
26 Hắc đạo
28
27 Hắc đạo
29
28 Canh Thìn
30
29 Tân Tị
31
30 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?