Xem ngày tốt xấu 06 năm 2029

ngày tốt xấu tháng 06 2029

Tháng Kỷ Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 06 năm 2029 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 06 Kỷ Dậu lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 6
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2029 (20/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 6
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 6 Năm 2029 (21/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 6
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • CN: Ngày 3 Tháng 6 Năm 2029 (22/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 6
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 6 Năm 2029 (23/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 6
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 6 Năm 2029 (24/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 6
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2029 (25/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 6
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 6 Năm 2029 (26/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 6
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 6 Năm 2029 (27/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 6
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 6 Năm 2029 (28/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 6
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • CN: Ngày 10 Tháng 6 Năm 2029 (29/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 6
  Âm lịch
  30
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 6 Năm 2029 (30/4/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 6
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 6 Năm 2029 (1/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 6
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 6 Năm 2029 (2/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 6
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2029 (3/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 6
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 6 Năm 2029 (4/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 6
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 6 Năm 2029 (5/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 6
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • CN: Ngày 17 Tháng 6 Năm 2029 (6/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 6
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 6 Năm 2029 (7/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 6
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 6 Năm 2029 (8/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 6
  Âm lịch
  9
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 6 Năm 2029 (9/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 6
  Âm lịch
  10
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2029 (10/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 6
  Âm lịch
  11
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2029 (11/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 6
  Âm lịch
  12
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 6 Năm 2029 (12/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 6
  Âm lịch
  13
  Tháng 5
 • CN: Ngày 24 Tháng 6 Năm 2029 (13/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 6
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 6 Năm 2029 (14/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 6
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 6 Năm 2029 (15/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 6 Năm 2029 (16/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 6
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 6 Năm 2029 (17/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 6
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 6 Năm 2029 (18/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 6
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2029 (19/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2029

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
20/4 Nhâm Tuất
2
21 Quý Hợi
3
22 Hắc đạo
4
23 Ất Sửu
5
24 Hắc đạo
6
25 Hắc đạo
7
26 Mậu Thìn
8
27 Hắc đạo
9
28 Canh Ngọ
10
29 Tân Mùi
11
30 Hắc đạo
12
1/5 Quý Dậu
13
2 Hắc đạo
14
3 Hắc đạo
15
4 Bính Tý
16
5 Đinh Sửu
17
6 Hắc đạo
18
7 Kỷ Mão
19
8 Hắc đạo
20
9 Hắc đạo
21
10 Nhâm Ngọ
22
11 Hắc đạo
23
12 Giáp Thân
24
13 Ất Dậu
25
14 Hắc đạo
26
15 Hắc đạo
27
16 Mậu Tý
28
17 Kỷ Sửu
29
18 Hắc đạo
30
19 Tân Mão


Có lẽ bạn chưa biết ?