Xem ngày tốt xấu 07 năm 2029

ngày tốt xấu tháng 07 2029

Tháng Canh Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2029 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Kỷ Dậu lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • CN: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2029 (20/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2029 (21/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2029 (22/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2029 (23/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2029 (24/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2029 (25/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2029 (26/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • CN: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2029 (27/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2029 (28/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2029 (29/5/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2029 (1/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2029 (2/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2029 (3/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2029 (4/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • CN: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2029 (5/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2029 (6/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2029 (7/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2029 (8/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2029 (9/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2029 (10/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2029 (11/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • CN: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2029 (12/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2029 (13/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2029 (14/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2029 (15/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2029 (16/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2029 (17/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2029 (18/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • CN: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2029 (19/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2029 (20/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2029 (21/6/2029 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Tân Mùi, năm Kỷ Dậu

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2029

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
20/5 Hắc đạo
2
21 Hắc đạo
3
22 Giáp Ngọ
4
23 Hắc đạo
5
24 Bính Thân
6
25 Đinh Dậu
7
26 Hắc đạo
8
27 Hắc đạo
9
28 Canh Tý
10
29 Tân Sửu
11
1/6 Nhâm Dần
12
2 Quý Mão
13
3 Hắc đạo
14
4 Ất Tị
15
5 Hắc đạo
16
6 Hắc đạo
17
7 Mậu Thân
18
8 Hắc đạo
19
9 Canh Tuất
20
10 Tân Hợi
21
11 Hắc đạo
22
12 Hắc đạo
23
13 Giáp Dần
24
14 Ất Mão
25
15 Hắc đạo
26
16 Đinh Tị
27
17 Hắc đạo
28
18 Hắc đạo
29
19 Canh Thân
30
20 Hắc đạo
31
21 Nhâm Tuất


Có lẽ bạn chưa biết ?