Xem ngày tốt xấu 11 năm 2030

ngày tốt xấu tháng 11 2030

Tháng Đinh Hợi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2030 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 11 Canh Tuất lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 11
  Âm lịch
  6
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 11 Năm 2030 (6/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 11
  Âm lịch
  7
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 11 Năm 2030 (7/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 11
  Âm lịch
  8
  Tháng 10
 • CN: Ngày 3 Tháng 11 Năm 2030 (8/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 11
  Âm lịch
  9
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 11 Năm 2030 (9/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 11
  Âm lịch
  10
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 11 Năm 2030 (10/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 11
  Âm lịch
  11
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 11 Năm 2030 (11/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 11
  Âm lịch
  12
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 11 Năm 2030 (12/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 11
  Âm lịch
  13
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 11 Năm 2030 (13/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 11
  Âm lịch
  14
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 11 Năm 2030 (14/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 11
  Âm lịch
  15
  Tháng 10
 • CN: Ngày 10 Tháng 11 Năm 2030 (15/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 11
  Âm lịch
  16
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 11 Năm 2030 (16/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 11
  Âm lịch
  17
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 11 Năm 2030 (17/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 11
  Âm lịch
  18
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 11 Năm 2030 (18/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 11
  Âm lịch
  19
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 11 Năm 2030 (19/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 11
  Âm lịch
  20
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 11 Năm 2030 (20/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 11
  Âm lịch
  21
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 11 Năm 2030 (21/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 11
  Âm lịch
  22
  Tháng 10
 • CN: Ngày 17 Tháng 11 Năm 2030 (22/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 11
  Âm lịch
  23
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 11 Năm 2030 (23/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 11
  Âm lịch
  24
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 11 Năm 2030 (24/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 11
  Âm lịch
  25
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 11 Năm 2030 (25/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 11
  Âm lịch
  26
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 11 Năm 2030 (26/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 11
  Âm lịch
  27
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 11 Năm 2030 (27/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 11
  Âm lịch
  28
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 11 Năm 2030 (28/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 11
  Âm lịch
  29
  Tháng 10
 • CN: Ngày 24 Tháng 11 Năm 2030 (29/10/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Đinh Hợi, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 11
  Âm lịch
  1
  Tháng 11
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 11 Năm 2030 (1/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 11
  Âm lịch
  2
  Tháng 11
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 11 Năm 2030 (2/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 11
  Âm lịch
  3
  Tháng 11
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 11 Năm 2030 (3/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 11
  Âm lịch
  4
  Tháng 11
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 11 Năm 2030 (4/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 11
  Âm lịch
  5
  Tháng 11
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 11 Năm 2030 (5/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 11
  Âm lịch
  6
  Tháng 11
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 11 Năm 2030 (6/11/2030 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Tý, năm Canh Tuất

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2030

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
6/10 Hắc đạo
2
7 Tân Sửu
3
8 Hắc đạo
4
9 Hắc đạo
5
10 Giáp Thìn
6
11 Hắc đạo
7
12 Bính Ngọ
8
13 Đinh Mùi
9
14 Hắc đạo
10
15 Hắc đạo
11
16 Canh Tuất
12
17 Tân Hợi
13
18 Hắc đạo
14
19 Quý Sửu
15
20 Hắc đạo
16
21 Hắc đạo
17
22 Bính Thìn
18
23 Hắc đạo
19
24 Mậu Ngọ
20
25 Kỷ Mùi
21
26 Hắc đạo
22
27 Hắc đạo
23
28 Nhâm Tuất
24
29 Quý Hợi
25
1/11 Giáp Tý
26
2 Ất Sửu
27
3 Hắc đạo
28
4 Đinh Mão
29
5 Hắc đạo
30
6 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?