Xem ngày tốt xấu 06 năm 2031

ngày tốt xấu tháng 06 2031

Tháng Quý Tỵ (nhuận) (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 06 năm 2031 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 06 Tân Hợi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 6
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • CN: Ngày 1 Tháng 6 Năm 2031 (12/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 6
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 6 Năm 2031 (13/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 6
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 6 Năm 2031 (14/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 6
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 6 Năm 2031 (15/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 6
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 6 Năm 2031 (16/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 6
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 6 Năm 2031 (17/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 6
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 6 Năm 2031 (18/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 6
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • CN: Ngày 8 Tháng 6 Năm 2031 (19/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 6
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 6 Năm 2031 (20/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thìn, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 6
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 6 Năm 2031 (21/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 6
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 6 Năm 2031 (22/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 6
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 6 Năm 2031 (23/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 6
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 6 Năm 2031 (24/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 6
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 6 Năm 2031 (25/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 6
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • CN: Ngày 15 Tháng 6 Năm 2031 (26/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 6
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 6 Năm 2031 (27/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 6
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 6 Năm 2031 (28/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 6
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 6 Năm 2031 (29/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 6
  Âm lịch
  30
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 6 Năm 2031 (30/4/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Quý Tị, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 6
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 6 Năm 2031 (1/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Mang chủng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 6
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 6 Năm 2031 (2/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 6
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • CN: Ngày 22 Tháng 6 Năm 2031 (3/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 6
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 6 Năm 2031 (4/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 6
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 6 Năm 2031 (5/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mão, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 6
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 6 Năm 2031 (6/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 6
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 6 Năm 2031 (7/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 6
  Âm lịch
  8
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 6 Năm 2031 (8/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 6
  Âm lịch
  9
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 6 Năm 2031 (9/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 6
  Âm lịch
  10
  Tháng 5
 • CN: Ngày 29 Tháng 6 Năm 2031 (10/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 6
  Âm lịch
  11
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 6 Năm 2031 (11/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2031

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
12/4 Hắc đạo
2
13 Hắc đạo
3
14 Giáp Tuất
4
15 Ất Hợi
5
16 Hắc đạo
6
17 Đinh Sửu
7
18 Hắc đạo
8
19 Hắc đạo
9
20 Canh Thìn
10
21 Hắc đạo
11
22 Nhâm Ngọ
12
23 Quý Mùi
13
24 Hắc đạo
14
25 Hắc đạo
15
26 Bính Tuất
16
27 Đinh Hợi
17
28 Hắc đạo
18
29 Kỷ Sửu
19
30 Hắc đạo
20
1/5 Tân Mão
21
2 Hắc đạo
22
3 Hắc đạo
23
4 Giáp Ngọ
24
5 Hắc đạo
25
6 Bính Thân
26
7 Đinh Dậu
27
8 Hắc đạo
28
9 Hắc đạo
29
10 Canh Tý
30
11 Tân Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?