Xem ngày tốt xấu 07 năm 2031

ngày tốt xấu tháng 07 2031

Tháng Giáp Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2031 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Tân Hợi lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2031 (12/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2031 (13/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2031 (14/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2031 (15/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2031 (16/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • CN: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2031 (17/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2031 (18/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2031 (19/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2031 (20/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2031 (21/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2031 (22/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2031 (23/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • CN: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2031 (24/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2031 (25/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2031 (26/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2031 (27/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2031 (28/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2031 (29/5/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2031 (1/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • CN: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2031 (2/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2031 (3/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2031 (4/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2031 (5/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2031 (6/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2031 (7/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2031 (8/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • CN: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2031 (9/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2031 (10/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2031 (11/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2031 (12/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2031 (13/6/2031 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Ất Mùi, năm Tân Hợi

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2031

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
12/5 Hắc đạo
2
13 Quý Mão
3
14 Hắc đạo
4
15 Hắc đạo
5
16 Bính Ngọ
6
17 Hắc đạo
7
18 Mậu Thân
8
19 Kỷ Dậu
9
20 Hắc đạo
10
21 Hắc đạo
11
22 Nhâm Tý
12
23 Quý Sửu
13
24 Hắc đạo
14
25 Ất Mão
15
26 Hắc đạo
16
27 Hắc đạo
17
28 Mậu Ngọ
18
29 Hắc đạo
19
1/6 Canh Thân
20
2 Hắc đạo
21
3 Nhâm Tuất
22
4 Quý Hợi
23
5 Hắc đạo
24
6 Hắc đạo
25
7 Bính Dần
26
8 Đinh Mão
27
9 Hắc đạo
28
10 Kỷ Tị
29
11 Hắc đạo
30
12 Hắc đạo
31
13 Nhâm Thân


Có lẽ bạn chưa biết ?