Xem ngày tốt xấu 07 năm 2034

ngày tốt xấu tháng 07 2034

Tháng Canh Ngọ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 07 năm 2034 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 07 Giáp Dần lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 1 Tháng 7 Năm 2034 (16/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 7
  Âm lịch
  17
  Tháng 5
 • CN: Ngày 2 Tháng 7 Năm 2034 (17/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 7
  Âm lịch
  18
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 3 Tháng 7 Năm 2034 (18/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 7
  Âm lịch
  19
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 4 Tháng 7 Năm 2034 (19/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 7
  Âm lịch
  20
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 5 Tháng 7 Năm 2034 (20/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 7
  Âm lịch
  21
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 6 Tháng 7 Năm 2034 (21/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Hạ chí

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 7
  Âm lịch
  22
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 7 Tháng 7 Năm 2034 (22/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 7
  Âm lịch
  23
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 8 Tháng 7 Năm 2034 (23/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 7
  Âm lịch
  24
  Tháng 5
 • CN: Ngày 9 Tháng 7 Năm 2034 (24/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 7
  Âm lịch
  25
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 10 Tháng 7 Năm 2034 (25/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mão, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 7
  Âm lịch
  26
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 11 Tháng 7 Năm 2034 (26/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 7
  Âm lịch
  27
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 12 Tháng 7 Năm 2034 (27/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 7
  Âm lịch
  28
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 13 Tháng 7 Năm 2034 (28/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 7
  Âm lịch
  29
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 14 Tháng 7 Năm 2034 (29/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 7
  Âm lịch
  30
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 15 Tháng 7 Năm 2034 (30/5/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 7
  Âm lịch
  1
  Tháng 6
 • CN: Ngày 16 Tháng 7 Năm 2034 (1/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 7
  Âm lịch
  2
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 17 Tháng 7 Năm 2034 (2/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 7
  Âm lịch
  3
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 18 Tháng 7 Năm 2034 (3/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 7
  Âm lịch
  4
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 19 Tháng 7 Năm 2034 (4/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 7
  Âm lịch
  5
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 20 Tháng 7 Năm 2034 (5/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 7
  Âm lịch
  6
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 21 Tháng 7 Năm 2034 (6/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 7
  Âm lịch
  7
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 22 Tháng 7 Năm 2034 (7/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Tiểu thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 7
  Âm lịch
  8
  Tháng 6
 • CN: Ngày 23 Tháng 7 Năm 2034 (8/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 7
  Âm lịch
  9
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 24 Tháng 7 Năm 2034 (9/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 7
  Âm lịch
  10
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 25 Tháng 7 Năm 2034 (10/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 7
  Âm lịch
  11
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 26 Tháng 7 Năm 2034 (11/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 7
  Âm lịch
  12
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 27 Tháng 7 Năm 2034 (12/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 7
  Âm lịch
  13
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 28 Tháng 7 Năm 2034 (13/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 7
  Âm lịch
  14
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 29 Tháng 7 Năm 2034 (14/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 7
  Âm lịch
  15
  Tháng 6
 • CN: Ngày 30 Tháng 7 Năm 2034 (15/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 7
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 31 Tháng 7 Năm 2034 (16/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2034

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
16/5 Mậu Ngọ
2
17 Hắc đạo
3
18 Canh Thân
4
19 Tân Dậu
5
20 Hắc đạo
6
21 Hắc đạo
7
22 Giáp Tý
8
23 Ất Sửu
9
24 Hắc đạo
10
25 Đinh Mão
11
26 Hắc đạo
12
27 Hắc đạo
13
28 Canh Ngọ
14
29 Hắc đạo
15
30 Nhâm Thân
16
1/6 Hắc đạo
17
2 Giáp Tuất
18
3 Ất Hợi
19
4 Hắc đạo
20
5 Hắc đạo
21
6 Mậu Dần
22
7 Kỷ Mão
23
8 Hắc đạo
24
9 Tân Tị
25
10 Hắc đạo
26
11 Hắc đạo
27
12 Giáp Thân
28
13 Hắc đạo
29
14 Bính Tuất
30
15 Đinh Hợi
31
16 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?