Xem ngày tốt xấu 08 năm 2034

ngày tốt xấu tháng 08 2034

Tháng Tân Mùi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 08 năm 2034 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 08 Giáp Dần lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 1 Tháng 8 Năm 2034 (17/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 2 Tháng 8 Năm 2034 (18/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 3 Tháng 8 Năm 2034 (19/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 8
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2034 (20/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 8
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 5 Tháng 8 Năm 2034 (21/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 8
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • CN: Ngày 6 Tháng 8 Năm 2034 (22/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 8
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 7 Tháng 8 Năm 2034 (23/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 8
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2034 (24/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 8
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 9 Tháng 8 Năm 2034 (25/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 8
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 10 Tháng 8 Năm 2034 (26/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 8
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 11 Tháng 8 Năm 2034 (27/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 8
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 12 Tháng 8 Năm 2034 (28/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • CN: Ngày 13 Tháng 8 Năm 2034 (29/6/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Mùi, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 8
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 14 Tháng 8 Năm 2034 (1/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 8
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2034 (2/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 8
  Âm lịch
  3
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2034 (3/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 8
  Âm lịch
  4
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 17 Tháng 8 Năm 2034 (4/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 8
  Âm lịch
  5
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 18 Tháng 8 Năm 2034 (5/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 8
  Âm lịch
  6
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2034 (6/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 8
  Âm lịch
  7
  Tháng 7
 • CN: Ngày 20 Tháng 8 Năm 2034 (7/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 8
  Âm lịch
  8
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 21 Tháng 8 Năm 2034 (8/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 8
  Âm lịch
  9
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2034 (9/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 8
  Âm lịch
  10
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 23 Tháng 8 Năm 2034 (10/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 8
  Âm lịch
  11
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 24 Tháng 8 Năm 2034 (11/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 25 Tháng 8 Năm 2034 (12/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 8
  Âm lịch
  13
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2034 (13/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 8
  Âm lịch
  14
  Tháng 7
 • CN: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2034 (14/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 8
  Âm lịch
  15
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 28 Tháng 8 Năm 2034 (15/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 29 Tháng 8 Năm 2034 (16/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 30 Tháng 8 Năm 2034 (17/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 31 Tháng 8 Năm 2034 (18/7/2034 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Dần

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2034

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
17/6 Hắc đạo
2
18 Canh Dần
3
19 Tân Mão
4
20 Hắc đạo
5
21 Quý Tị
6
22 Hắc đạo
7
23 Hắc đạo
8
24 Bính Thân
9
25 Hắc đạo
10
26 Mậu Tuất
11
27 Kỷ Hợi
12
28 Hắc đạo
13
29 Hắc đạo
14
1/7 Hắc đạo
15
2 Hắc đạo
16
3 Giáp Thìn
17
4 Ất Tị
18
5 Hắc đạo
19
6 Đinh Mùi
20
7 Hắc đạo
21
8 Hắc đạo
22
9 Canh Tuất
23
10 Hắc đạo
24
11 Nhâm Tý
25
12 Quý Sửu
26
13 Hắc đạo
27
14 Hắc đạo
28
15 Bính Thìn
29
16 Đinh Tị
30
17 Hắc đạo
31
18 Kỷ Mùi


Có lẽ bạn chưa biết ?