Xem ngày tốt xấu 11 năm 2037

ngày tốt xấu tháng 11 2037

Tháng Canh Tuất (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 11 năm 2037 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 11 Đinh Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 11
  Âm lịch
  24
  Tháng 9
 • CN: Ngày 1 Tháng 11 Năm 2037 (24/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 11
  Âm lịch
  25
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 11 Năm 2037 (25/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Mậu Dần, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 11
  Âm lịch
  26
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 11 Năm 2037 (26/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 11
  Âm lịch
  27
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 11 Năm 2037 (27/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Canh Thìn, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 11
  Âm lịch
  28
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 11 Năm 2037 (28/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Tị, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 11
  Âm lịch
  29
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 11 Năm 2037 (29/9/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Tuất, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 11
  Âm lịch
  1
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 11 Năm 2037 (1/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Mùi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 11
  Âm lịch
  2
  Tháng 10
 • CN: Ngày 8 Tháng 11 Năm 2037 (2/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 11
  Âm lịch
  3
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 11 Năm 2037 (3/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 11
  Âm lịch
  4
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 11 Năm 2037 (4/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Tuất, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 11
  Âm lịch
  5
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 11 Năm 2037 (5/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Hợi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 11
  Âm lịch
  6
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 11 Năm 2037 (6/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 11
  Âm lịch
  7
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 11 Năm 2037 (7/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 11
  Âm lịch
  8
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 11 Năm 2037 (8/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 11
  Âm lịch
  9
  Tháng 10
 • CN: Ngày 15 Tháng 11 Năm 2037 (9/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 11
  Âm lịch
  10
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 11 Năm 2037 (10/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 11
  Âm lịch
  11
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 11 Năm 2037 (11/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 11
  Âm lịch
  12
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 11 Năm 2037 (12/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 11
  Âm lịch
  13
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 11 Năm 2037 (13/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Mùi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 11
  Âm lịch
  14
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 11 Năm 2037 (14/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 11
  Âm lịch
  15
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 11 Năm 2037 (15/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Lập đông

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 11
  Âm lịch
  16
  Tháng 10
 • CN: Ngày 22 Tháng 11 Năm 2037 (16/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Mậu Tuất, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 11
  Âm lịch
  17
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 11 Năm 2037 (17/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 11
  Âm lịch
  18
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 11 Năm 2037 (18/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 11
  Âm lịch
  19
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 11 Năm 2037 (19/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Sửu, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 11
  Âm lịch
  20
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 11 Năm 2037 (20/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 11
  Âm lịch
  21
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 11 Năm 2037 (21/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 11
  Âm lịch
  22
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 11 Năm 2037 (22/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Giáp Thìn, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 11
  Âm lịch
  23
  Tháng 10
 • CN: Ngày 29 Tháng 11 Năm 2037 (23/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 11
  Âm lịch
  24
  Tháng 10
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 11 Năm 2037 (24/10/2037 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Bính Ngọ, tháng Tân Hợi, năm Đinh Tị

  Tiết khí: : Tiểu tuyết

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2037

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
24/9 Hắc đạo
2
25 Mậu Dần
3
26 Hắc đạo
4
27 Canh Thìn
5
28 Tân Tị
6
29 Hắc đạo
7
1/10 Quý Mùi
8
2 Hắc đạo
9
3 Hắc đạo
10
4 Bính Tuất
11
5 Đinh Hợi
12
6 Hắc đạo
13
7 Kỷ Sửu
14
8 Hắc đạo
15
9 Hắc đạo
16
10 Nhâm Thìn
17
11 Hắc đạo
18
12 Giáp Ngọ
19
13 Ất Mùi
20
14 Hắc đạo
21
15 Hắc đạo
22
16 Mậu Tuất
23
17 Kỷ Hợi
24
18 Hắc đạo
25
19 Tân Sửu
26
20 Hắc đạo
27
21 Hắc đạo
28
22 Giáp Thìn
29
23 Hắc đạo
30
24 Bính Ngọ


Có lẽ bạn chưa biết ?