Xem ngày tốt xấu 08 năm 2042

ngày tốt xấu tháng 08 2042

Tháng Đinh Mùi (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 08 năm 2042 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 08 Nhâm Tuất lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 8 Năm 2042 (16/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 8
  Âm lịch
  17
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 8 Năm 2042 (17/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 8
  Âm lịch
  18
  Tháng 6
 • CN: Ngày 3 Tháng 8 Năm 2042 (18/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 8
  Âm lịch
  19
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 8 Năm 2042 (19/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 8
  Âm lịch
  20
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 8 Năm 2042 (20/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 8
  Âm lịch
  21
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 8 Năm 2042 (21/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 8
  Âm lịch
  22
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 8 Năm 2042 (22/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Đại thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 8
  Âm lịch
  23
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 8 Năm 2042 (23/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 8
  Âm lịch
  24
  Tháng 6
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 8 Năm 2042 (24/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 8
  Âm lịch
  25
  Tháng 6
 • CN: Ngày 10 Tháng 8 Năm 2042 (25/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 8
  Âm lịch
  26
  Tháng 6
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 8 Năm 2042 (26/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Tị, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 8
  Âm lịch
  27
  Tháng 6
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 8 Năm 2042 (27/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 8
  Âm lịch
  28
  Tháng 6
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 8 Năm 2042 (28/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 8
  Âm lịch
  29
  Tháng 6
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 8 Năm 2042 (29/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thân, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 8
  Âm lịch
  30
  Tháng 6
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 8 Năm 2042 (30/6/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 8
  Âm lịch
  1
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 8 Năm 2042 (1/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 8
  Âm lịch
  2
  Tháng 7
 • CN: Ngày 17 Tháng 8 Năm 2042 (2/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 8
  Âm lịch
  3
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 8 Năm 2042 (3/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 8
  Âm lịch
  4
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 8 Năm 2042 (4/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 8
  Âm lịch
  5
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 8 Năm 2042 (5/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 8
  Âm lịch
  6
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 8 Năm 2042 (6/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 8
  Âm lịch
  7
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 8 Năm 2042 (7/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Lập thu

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 8
  Âm lịch
  8
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 8 Năm 2042 (8/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 8
  Âm lịch
  9
  Tháng 7
 • CN: Ngày 24 Tháng 8 Năm 2042 (9/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 8
  Âm lịch
  10
  Tháng 7
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 8 Năm 2042 (10/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 8
  Âm lịch
  11
  Tháng 7
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 8 Năm 2042 (11/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 8
  Âm lịch
  12
  Tháng 7
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 8 Năm 2042 (12/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 8
  Âm lịch
  13
  Tháng 7
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 8 Năm 2042 (13/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 8
  Âm lịch
  14
  Tháng 7
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 8 Năm 2042 (14/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 8
  Âm lịch
  15
  Tháng 7
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 8 Năm 2042 (15/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 8
  Âm lịch
  16
  Tháng 7
 • CN: Ngày 31 Tháng 8 Năm 2042 (16/7/2042 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Sửu, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Tuất

  Tiết khí: : Xử thử

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2042

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
16/6 Hắc đạo
2
17 Nhâm Thân
3
18 Hắc đạo
4
19 Giáp Tuất
5
20 Ất Hợi
6
21 Hắc đạo
7
22 Hắc đạo
8
23 Mậu Dần
9
24 Kỷ Mão
10
25 Hắc đạo
11
26 Tân Tị
12
27 Hắc đạo
13
28 Hắc đạo
14
29 Giáp Thân
15
30 Hắc đạo
16
1/7 Bính Tuất
17
2 Hắc đạo
18
3 Mậu Tý
19
4 Kỷ Sửu
20
5 Hắc đạo
21
6 Hắc đạo
22
7 Nhâm Thìn
23
8 Quý Tị
24
9 Hắc đạo
25
10 Ất Mùi
26
11 Hắc đạo
27
12 Hắc đạo
28
13 Mậu Tuất
29
14 Hắc đạo
30
15 Canh Tý
31
16 Tân Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?