Xem ngày tốt xấu 05 năm 2044

ngày tốt xấu tháng 05 2044

Tháng Kỷ Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 05 năm 2044 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 05 Giáp Tý lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 4
 • CN: Ngày 1 Tháng 5 Năm 2044 (4/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 2 Tháng 5 Năm 2044 (5/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2044 (6/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2044 (7/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2044 (8/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2044 (9/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2044 (10/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • CN: Ngày 8 Tháng 5 Năm 2044 (11/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2044 (12/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Ngọ, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 10 Tháng 5 Năm 2044 (13/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2044 (14/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2044 (15/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2044 (16/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 14 Tháng 5 Năm 2044 (17/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • CN: Ngày 15 Tháng 5 Năm 2044 (18/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 16 Tháng 5 Năm 2044 (19/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 17 Tháng 5 Năm 2044 (20/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2044 (21/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2044 (22/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2044 (23/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 21 Tháng 5 Năm 2044 (24/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • CN: Ngày 22 Tháng 5 Năm 2044 (25/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 23 Tháng 5 Năm 2044 (26/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 24 Tháng 5 Năm 2044 (27/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2044 (28/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 26 Tháng 5 Năm 2044 (29/4/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Kỷ Tị, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 27 Tháng 5 Năm 2044 (1/5/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 28 Tháng 5 Năm 2044 (2/5/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • CN: Ngày 29 Tháng 5 Năm 2044 (3/5/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 30 Tháng 5 Năm 2044 (4/5/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2044 (5/5/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Canh Ngọ, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2044

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
4/4 Canh Tuất
2
5 Tân Hợi
3
6 Hắc đạo
4
7 Quý Sửu
5
8 Hắc đạo
6
9 Hắc đạo
7
10 Bính Thìn
8
11 Hắc đạo
9
12 Mậu Ngọ
10
13 Kỷ Mùi
11
14 Hắc đạo
12
15 Hắc đạo
13
16 Nhâm Tuất
14
17 Quý Hợi
15
18 Hắc đạo
16
19 Ất Sửu
17
20 Hắc đạo
18
21 Hắc đạo
19
22 Mậu Thìn
20
23 Hắc đạo
21
24 Canh Ngọ
22
25 Tân Mùi
23
26 Hắc đạo
24
27 Hắc đạo
25
28 Giáp Tuất
26
29 Ất Hợi
27
1/5 Bính Tý
28
2 Đinh Sửu
29
3 Hắc đạo
30
4 Kỷ Mão
31
5 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?