Xem ngày tốt xấu 02 năm 2045

ngày tốt xấu tháng 02 2045

Tháng Đinh Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 02 năm 2045 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 02 Ất Sửu lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 2
  Âm lịch
  15
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 1 Tháng 2 Năm 2045 (15/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 2
  Âm lịch
  16
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 2 Tháng 2 Năm 2045 (16/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 2
  Âm lịch
  17
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 3 Tháng 2 Năm 2045 (17/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 2
  Âm lịch
  18
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2045 (18/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 2
  Âm lịch
  19
  Tháng 12
 • CN: Ngày 5 Tháng 2 Năm 2045 (19/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 2
  Âm lịch
  20
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 6 Tháng 2 Năm 2045 (20/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 2
  Âm lịch
  21
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2045 (21/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 2
  Âm lịch
  22
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2045 (22/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Tị, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 2
  Âm lịch
  23
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2045 (23/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 2
  Âm lịch
  24
  Tháng 12
 • Thứ 6: Ngày 10 Tháng 2 Năm 2045 (24/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 2
  Âm lịch
  25
  Tháng 12
 • Thứ 7: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2045 (25/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thân, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 2
  Âm lịch
  26
  Tháng 12
 • CN: Ngày 12 Tháng 2 Năm 2045 (26/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 2
  Âm lịch
  27
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 13 Tháng 2 Năm 2045 (27/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 2
  Âm lịch
  28
  Tháng 12
 • Thứ 3: Ngày 14 Tháng 2 Năm 2045 (28/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 2
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ 4: Ngày 15 Tháng 2 Năm 2045 (29/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 2
  Âm lịch
  30
  Tháng 12
 • Thứ 5: Ngày 16 Tháng 2 Năm 2045 (30/12/2044 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Sửu, năm Giáp Tý

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 2
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 17 Tháng 2 Năm 2045 (1/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 2
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 18 Tháng 2 Năm 2045 (2/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 2
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • CN: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2045 (3/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Thìn, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 2
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2045 (4/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Tị, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 2
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2045 (5/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 2
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2045 (6/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Mùi, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 2
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2045 (7/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 2
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2045 (8/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 2
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2045 (9/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 2
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • CN: Ngày 26 Tháng 2 Năm 2045 (10/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 2
  Âm lịch
  11
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 27 Tháng 2 Năm 2045 (11/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 2
  Âm lịch
  12
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2045 (12/1/2045 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Mậu Dần, năm Ất Sửu

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2045

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
15/12 Bính Tuất
2
16 Đinh Hợi
3
17 Hắc đạo
4
18 Hắc đạo
5
19 Canh Dần
6
20 Tân Mão
7
21 Hắc đạo
8
22 Quý Tị
9
23 Hắc đạo
10
24 Hắc đạo
11
25 Bính Thân
12
26 Hắc đạo
13
27 Mậu Tuất
14
28 Kỷ Hợi
15
29 Hắc đạo
16
30 Hắc đạo
17
1/1 Hắc đạo
18
2 Hắc đạo
19
3 Giáp Thìn
20
4 Ất Tị
21
5 Hắc đạo
22
6 Đinh Mùi
23
7 Hắc đạo
24
8 Hắc đạo
25
9 Canh Tuất
26
10 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?