Xem ngày tốt xấu 04 năm 2047

ngày tốt xấu tháng 04 2047

Tháng Giáp Thìn (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 04 năm 2047 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 04 Đinh Mão lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 4
  Âm lịch
  7
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 4 Năm 2047 (7/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 4
  Âm lịch
  8
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 4 Năm 2047 (8/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Bính Thân, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 4
  Âm lịch
  9
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 4 Năm 2047 (9/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Đinh Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 4
  Âm lịch
  10
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 4 Năm 2047 (10/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 4
  Âm lịch
  11
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 4 Năm 2047 (11/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 4
  Âm lịch
  12
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 4 Năm 2047 (12/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 4
  Âm lịch
  13
  Tháng 3
 • CN: Ngày 7 Tháng 4 Năm 2047 (13/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 4
  Âm lịch
  14
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 4 Năm 2047 (14/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Ngày Nhâm Dần, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 4
  Âm lịch
  15
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 4 Năm 2047 (15/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 4
  Âm lịch
  16
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 4 Năm 2047 (16/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Giáp Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 4
  Âm lịch
  17
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 4 Năm 2047 (17/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Tị, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 4
  Âm lịch
  18
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2047 (18/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 4
  Âm lịch
  19
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 4 Năm 2047 (19/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 4
  Âm lịch
  20
  Tháng 3
 • CN: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2047 (20/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Mậu Thân, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 4
  Âm lịch
  21
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2047 (21/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 4
  Âm lịch
  22
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 4 Năm 2047 (22/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 4
  Âm lịch
  23
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 4 Năm 2047 (23/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Hợi, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 4
  Âm lịch
  24
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 4 Năm 2047 (24/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 4
  Âm lịch
  25
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 4 Năm 2047 (25/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Thanh minh

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 4
  Âm lịch
  26
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 4 Năm 2047 (26/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)

  Ngày Giáp Dần, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 4
  Âm lịch
  27
  Tháng 3
 • CN: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2047 (27/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 4
  Âm lịch
  28
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2047 (28/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Thìn, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 4
  Âm lịch
  29
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 4 Năm 2047 (29/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Tị, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 4
  Âm lịch
  30
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 4 Năm 2047 (30/3/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Thìn, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 4
  Âm lịch
  1
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 4 Năm 2047 (1/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 4
  Âm lịch
  2
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 4 Năm 2047 (2/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 4
  Âm lịch
  3
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 4 Năm 2047 (3/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 4
  Âm lịch
  4
  Tháng 4
 • CN: Ngày 28 Tháng 4 Năm 2047 (4/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 4
  Âm lịch
  5
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2047 (5/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 4
  Âm lịch
  6
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 4 Năm 2047 (6/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 4 NĂM 2047

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
7/3 Hắc đạo
2
8 Bính Thân
3
9 Đinh Dậu
4
10 Hắc đạo
5
11 Kỷ Hợi
6
12 Hắc đạo
7
13 Hắc đạo
8
14 Nhâm Dần
9
15 Hắc đạo
10
16 Giáp Thìn
11
17 Ất Tị
12
18 Hắc đạo
13
19 Hắc đạo
14
20 Mậu Thân
15
21 Kỷ Dậu
16
22 Hắc đạo
17
23 Tân Hợi
18
24 Hắc đạo
19
25 Hắc đạo
20
26 Giáp Dần
21
27 Hắc đạo
22
28 Bính Thìn
23
29 Đinh Tị
24
30 Hắc đạo
25
1/4 Kỷ Mùi
26
2 Hắc đạo
27
3 Hắc đạo
28
4 Nhâm Tuất
29
5 Quý Hợi
30
6 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?