Xem ngày tốt xấu 05 năm 2047

ngày tốt xấu tháng 05 2047

Tháng Ất Tỵ (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 05 năm 2047 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 05 Đinh Mão lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 1 Tháng 5 Năm 2047 (7/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Sửu, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 2 Tháng 5 Năm 2047 (8/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2047 (9/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2047 (10/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • CN: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2047 (11/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2047 (12/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2047 (13/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Mùi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 8 Tháng 5 Năm 2047 (14/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2047 (15/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 10 Tháng 5 Năm 2047 (16/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2047 (17/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • CN: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2047 (18/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2047 (19/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 14 Tháng 5 Năm 2047 (20/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 15 Tháng 5 Năm 2047 (21/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 16 Tháng 5 Năm 2047 (22/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Canh Thìn, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 17 Tháng 5 Năm 2047 (23/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2047 (24/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 4
 • CN: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2047 (25/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Mùi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2047 (26/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 21 Tháng 5 Năm 2047 (27/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 22 Tháng 5 Năm 2047 (28/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Tuất, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 23 Tháng 5 Năm 2047 (29/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Hợi, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  30
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 24 Tháng 5 Năm 2047 (30/4/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Tị, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 5
 • Thứ 7: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2047 (1/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 5
 • CN: Ngày 26 Tháng 5 Năm 2047 (2/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 5
 • Thứ 2: Ngày 27 Tháng 5 Năm 2047 (3/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Tân Mão, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 5
 • Thứ 3: Ngày 28 Tháng 5 Năm 2047 (4/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 5
 • Thứ 4: Ngày 29 Tháng 5 Năm 2047 (5/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 5
 • Thứ 5: Ngày 30 Tháng 5 Năm 2047 (6/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 5
 • Thứ 6: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2047 (7/5/2047 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Ngọ, năm Đinh Mão

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2047

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
7/4 Ất Sửu
2
8 Hắc đạo
3
9 Hắc đạo
4
10 Mậu Thìn
5
11 Hắc đạo
6
12 Canh Ngọ
7
13 Tân Mùi
8
14 Hắc đạo
9
15 Hắc đạo
10
16 Giáp Tuất
11
17 Ất Hợi
12
18 Hắc đạo
13
19 Đinh Sửu
14
20 Hắc đạo
15
21 Hắc đạo
16
22 Canh Thìn
17
23 Hắc đạo
18
24 Nhâm Ngọ
19
25 Quý Mùi
20
26 Hắc đạo
21
27 Hắc đạo
22
28 Bính Tuất
23
29 Đinh Hợi
24
30 Hắc đạo
25
1/5 Kỷ Sửu
26
2 Hắc đạo
27
3 Tân Mão
28
4 Hắc đạo
29
5 Hắc đạo
30
6 Giáp Ngọ
31
7 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?