Xem ngày tốt xấu 05 năm 2048

ngày tốt xấu tháng 05 2048

Tháng Bính Thìn (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 05 năm 2048 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 05 Mậu Thìn lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 5 Năm 2048 (19/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 5
  Âm lịch
  20
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 5 Năm 2048 (20/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Ngày Nhâm Thân, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 5
  Âm lịch
  21
  Tháng 3
 • CN: Ngày 3 Tháng 5 Năm 2048 (21/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Quý Dậu, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 5
  Âm lịch
  22
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 5 Năm 2048 (22/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 5
  Âm lịch
  23
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 5 Năm 2048 (23/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Hợi, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Cốc vũ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 5
  Âm lịch
  24
  Tháng 3
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 5 Năm 2048 (24/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 5
  Âm lịch
  25
  Tháng 3
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 5 Năm 2048 (25/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 5
  Âm lịch
  26
  Tháng 3
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 5 Năm 2048 (26/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Ngày Mậu Dần, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 5
  Âm lịch
  27
  Tháng 3
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 5 Năm 2048 (27/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 5
  Âm lịch
  28
  Tháng 3
 • CN: Ngày 10 Tháng 5 Năm 2048 (28/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Canh Thìn, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 5
  Âm lịch
  29
  Tháng 3
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 5 Năm 2048 (29/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Tị, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 5
  Âm lịch
  30
  Tháng 3
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 5 Năm 2048 (30/3/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Tân Sửu (1h-3h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Thìn, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 5
  Âm lịch
  1
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 5 Năm 2048 (1/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Ất Mão (5h-7h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 5
  Âm lịch
  2
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 5 Năm 2048 (2/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Kỷ Tị (9h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 5
  Âm lịch
  3
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 5 Năm 2048 (3/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 5
  Âm lịch
  4
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 5 Năm 2048 (4/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 5
  Âm lịch
  5
  Tháng 4
 • CN: Ngày 17 Tháng 5 Năm 2048 (5/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h), Giáp Thìn (7h-9h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Đinh Hợi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 5
  Âm lịch
  6
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 5 Năm 2048 (6/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h), Quý Sửu (1h-3h), Ất Mão (5h-7h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 5
  Âm lịch
  7
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 5 Năm 2048 (7/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h), Đinh Mão (5h-7h), Kỷ Tị (9h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Sửu, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 5
  Âm lịch
  8
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 5 Năm 2048 (8/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Canh Thìn (7h-9h), Tân Tị (9h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Lập hạ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 5
  Âm lịch
  9
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 5 Năm 2048 (9/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 5
  Âm lịch
  10
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 5 Năm 2048 (10/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h), Giáp Thìn (7h-9h), Ất Tị (9h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Ngày Nhâm Thìn, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 5
  Âm lịch
  11
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 5 Năm 2048 (11/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h), Bính Thìn (7h-9h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 5
  Âm lịch
  12
  Tháng 4
 • CN: Ngày 24 Tháng 5 Năm 2048 (12/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h), Ất Sửu (1h-3h), Đinh Mão (5h-7h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 5
  Âm lịch
  13
  Tháng 4
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 5 Năm 2048 (13/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h), Kỷ Mão (5h-7h), Tân Tị (9h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Ngày Ất Mùi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 5
  Âm lịch
  14
  Tháng 4
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 5 Năm 2048 (14/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h), Kỷ Sửu (1h-3h), Nhâm Thìn (7h-9h), Quý Tị (9h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 5
  Âm lịch
  15
  Tháng 4
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 5 Năm 2048 (15/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h), Nhâm Dần (3h-5h), Quý Mão (5h-7h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 5
  Âm lịch
  16
  Tháng 4
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 5 Năm 2048 (16/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h), Bính Thìn (7h-9h), Đinh Tị (9h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Ngày Mậu Tuất, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 5
  Âm lịch
  17
  Tháng 4
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 5 Năm 2048 (17/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h), Mậu Thìn (7h-9h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Ngày Kỷ Hợi, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 5
  Âm lịch
  18
  Tháng 4
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 5 Năm 2048 (18/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h), Đinh Sửu (1h-3h), Kỷ Mão (5h-7h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 5
  Âm lịch
  19
  Tháng 4
 • CN: Ngày 31 Tháng 5 Năm 2048 (19/4/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h), Tân Mão (5h-7h), Quý Tị (9h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Ngày Tân Sửu, tháng Đinh Tị, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Tiểu mãn

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2048

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
19/3 Hắc đạo
2
20 Nhâm Thân
3
21 Quý Dậu
4
22 Hắc đạo
5
23 Ất Hợi
6
24 Hắc đạo
7
25 Hắc đạo
8
26 Mậu Dần
9
27 Hắc đạo
10
28 Canh Thìn
11
29 Tân Tị
12
30 Hắc đạo
13
1/4 Quý Mùi
14
2 Hắc đạo
15
3 Hắc đạo
16
4 Bính Tuất
17
5 Đinh Hợi
18
6 Hắc đạo
19
7 Kỷ Sửu
20
8 Hắc đạo
21
9 Hắc đạo
22
10 Nhâm Thìn
23
11 Hắc đạo
24
12 Giáp Ngọ
25
13 Ất Mùi
26
14 Hắc đạo
27
15 Hắc đạo
28
16 Mậu Tuất
29
17 Kỷ Hợi
30
18 Hắc đạo
31
19 Tân Sửu


Có lẽ bạn chưa biết ?