Xem ngày tốt xấu 10 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 10 2049

Tháng Giáp Tuất (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 10 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 10 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 10
  Âm lịch
  5
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 1 Tháng 10 Năm 2049 (5/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 10
  Âm lịch
  6
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 2 Tháng 10 Năm 2049 (6/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 10
  Âm lịch
  7
  Tháng 9
 • CN: Ngày 3 Tháng 10 Năm 2049 (7/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Hợi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 10
  Âm lịch
  8
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 4 Tháng 10 Năm 2049 (8/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 10
  Âm lịch
  9
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 5 Tháng 10 Năm 2049 (9/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 10
  Âm lịch
  10
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 6 Tháng 10 Năm 2049 (10/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Dần, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 10
  Âm lịch
  11
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 7 Tháng 10 Năm 2049 (11/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Thu phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 10
  Âm lịch
  12
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 8 Tháng 10 Năm 2049 (12/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 10
  Âm lịch
  13
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 9 Tháng 10 Năm 2049 (13/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 10
  Âm lịch
  14
  Tháng 9
 • CN: Ngày 10 Tháng 10 Năm 2049 (14/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 10
  Âm lịch
  15
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 11 Tháng 10 Năm 2049 (15/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 10
  Âm lịch
  16
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 12 Tháng 10 Năm 2049 (16/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Thân, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 10
  Âm lịch
  17
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 13 Tháng 10 Năm 2049 (17/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 10
  Âm lịch
  18
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 14 Tháng 10 Năm 2049 (18/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 10
  Âm lịch
  19
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 15 Tháng 10 Năm 2049 (19/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Hợi, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 10
  Âm lịch
  20
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 16 Tháng 10 Năm 2049 (20/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 10
  Âm lịch
  21
  Tháng 9
 • CN: Ngày 17 Tháng 10 Năm 2049 (21/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 10
  Âm lịch
  22
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 18 Tháng 10 Năm 2049 (22/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Dần, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 10
  Âm lịch
  23
  Tháng 9
 • Thứ 3: Ngày 19 Tháng 10 Năm 2049 (23/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 10
  Âm lịch
  24
  Tháng 9
 • Thứ 4: Ngày 20 Tháng 10 Năm 2049 (24/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 10
  Âm lịch
  25
  Tháng 9
 • Thứ 5: Ngày 21 Tháng 10 Năm 2049 (25/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 10
  Âm lịch
  26
  Tháng 9
 • Thứ 6: Ngày 22 Tháng 10 Năm 2049 (26/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Hàn lộ

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 10
  Âm lịch
  27
  Tháng 9
 • Thứ 7: Ngày 23 Tháng 10 Năm 2049 (27/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 10
  Âm lịch
  28
  Tháng 9
 • CN: Ngày 24 Tháng 10 Năm 2049 (28/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Thân, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 10
  Âm lịch
  29
  Tháng 9
 • Thứ 2: Ngày 25 Tháng 10 Năm 2049 (29/9/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Dậu, tháng Giáp Tuất, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 10
  Âm lịch
  1
  Tháng 10
 • Thứ 3: Ngày 26 Tháng 10 Năm 2049 (1/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 10
  Âm lịch
  2
  Tháng 10
 • Thứ 4: Ngày 27 Tháng 10 Năm 2049 (2/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Hợi, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 10
  Âm lịch
  3
  Tháng 10
 • Thứ 5: Ngày 28 Tháng 10 Năm 2049 (3/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 10
  Âm lịch
  4
  Tháng 10
 • Thứ 6: Ngày 29 Tháng 10 Năm 2049 (4/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 10
  Âm lịch
  5
  Tháng 10
 • Thứ 7: Ngày 30 Tháng 10 Năm 2049 (5/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 10
  Âm lịch
  6
  Tháng 10
 • CN: Ngày 31 Tháng 10 Năm 2049 (6/10/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Hợi, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Sương giáng

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
5/9 Kỷ Dậu
2
6 Hắc đạo
3
7 Tân Hợi
4
8 Hắc đạo
5
9 Hắc đạo
6
10 Giáp Dần
7
11 Hắc đạo
8
12 Bính Thìn
9
13 Đinh Tị
10
14 Hắc đạo
11
15 Hắc đạo
12
16 Canh Thân
13
17 Tân Dậu
14
18 Hắc đạo
15
19 Quý Hợi
16
20 Hắc đạo
17
21 Hắc đạo
18
22 Bính Dần
19
23 Hắc đạo
20
24 Mậu Thìn
21
25 Kỷ Tị
22
26 Hắc đạo
23
27 Hắc đạo
24
28 Nhâm Thân
25
29 Quý Dậu
26
1/10 Giáp Tuất
27
2 Ất Hợi
28
3 Hắc đạo
29
4 Đinh Sửu
30
5 Hắc đạo
31
6 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?