Xem ngày tốt xấu 02 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 02 2049

Tháng Ất Sửu (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 02 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 02 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 2
  Âm lịch
  29
  Tháng 12
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 2 Năm 2049 (29/12/2048 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Ất Sửu, năm Mậu Thìn

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 2
  Âm lịch
  1
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 2 Năm 2049 (1/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 2
  Âm lịch
  2
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 2 Năm 2049 (2/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Đại hàn

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 2
  Âm lịch
  3
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 2 Năm 2049 (3/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 2
  Âm lịch
  4
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 2 Năm 2049 (4/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 2
  Âm lịch
  5
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 2 Năm 2049 (5/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 2
  Âm lịch
  6
  Tháng 1
 • CN: Ngày 7 Tháng 2 Năm 2049 (6/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 2
  Âm lịch
  7
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 2 Năm 2049 (7/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 2
  Âm lịch
  8
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 2 Năm 2049 (8/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 2
  Âm lịch
  9
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 2 Năm 2049 (9/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Thìn, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 2
  Âm lịch
  10
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 2 Năm 2049 (10/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Tị, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 2
  Âm lịch
  11
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 2 Năm 2049 (11/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 2
  Âm lịch
  12
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 2 Năm 2049 (12/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mùi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 2
  Âm lịch
  13
  Tháng 1
 • CN: Ngày 14 Tháng 2 Năm 2049 (13/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 2
  Âm lịch
  14
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 2 Năm 2049 (14/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 2
  Âm lịch
  15
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 2 Năm 2049 (15/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 2
  Âm lịch
  16
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 2 Năm 2049 (16/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 2
  Âm lịch
  17
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 2 Năm 2049 (17/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Lập xuân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 2
  Âm lịch
  18
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 2 Năm 2049 (18/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 2
  Âm lịch
  19
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 2 Năm 2049 (19/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 2
  Âm lịch
  20
  Tháng 1
 • CN: Ngày 21 Tháng 2 Năm 2049 (20/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 2
  Âm lịch
  21
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 2 Năm 2049 (21/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Thìn, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 2
  Âm lịch
  22
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 2 Năm 2049 (22/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Tị, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 2
  Âm lịch
  23
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 2 Năm 2049 (23/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 2
  Âm lịch
  24
  Tháng 1
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 2 Năm 2049 (24/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mùi, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 2
  Âm lịch
  25
  Tháng 1
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 2 Năm 2049 (25/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 2
  Âm lịch
  26
  Tháng 1
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 2 Năm 2049 (26/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 2
  Âm lịch
  27
  Tháng 1
 • CN: Ngày 28 Tháng 2 Năm 2049 (27/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Tuất, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
29/12 Hắc đạo
2
1/1 Hắc đạo
3
2 Hắc đạo
4
3 Canh Tuất
5
4 Hắc đạo
6
5 Nhâm Tý
7
6 Quý Sửu
8
7 Hắc đạo
9
8 Hắc đạo
10
9 Bính Thìn
11
10 Đinh Tị
12
11 Hắc đạo
13
12 Kỷ Mùi
14
13 Hắc đạo
15
14 Hắc đạo
16
15 Nhâm Tuất
17
16 Hắc đạo
18
17 Giáp Tý
19
18 Ất Sửu
20
19 Hắc đạo
21
20 Hắc đạo
22
21 Mậu Thìn
23
22 Kỷ Tị
24
23 Hắc đạo
25
24 Tân Mùi
26
25 Hắc đạo
27
26 Hắc đạo
28
27 Giáp Tuất


Có lẽ bạn chưa biết ?