Xem ngày tốt xấu 03 năm 2049

ngày tốt xấu tháng 03 2049

Tháng Bính Dần (Âm lịch)

Xem ngày tốt xấu tháng 03 năm 2049 ngày tốt xấu hôm nay ngày tốt tháng 03 Kỷ Tỵ lịch ngày tốt

 • Dương lịch
  1
  Tháng 3
  Âm lịch
  28
  Tháng 1
 • Thứ 2: Ngày 1 Tháng 3 Năm 2049 (28/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  2
  Tháng 3
  Âm lịch
  29
  Tháng 1
 • Thứ 3: Ngày 2 Tháng 3 Năm 2049 (29/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Bính Tý, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  3
  Tháng 3
  Âm lịch
  30
  Tháng 1
 • Thứ 4: Ngày 3 Tháng 3 Năm 2049 (30/1/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Sửu, tháng Bính Dần, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  4
  Tháng 3
  Âm lịch
  1
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 4 Tháng 3 Năm 2049 (1/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Dần, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  5
  Tháng 3
  Âm lịch
  2
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 5 Tháng 3 Năm 2049 (2/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Kỷ Mão, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Vũ Thủy

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  6
  Tháng 3
  Âm lịch
  3
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 6 Tháng 3 Năm 2049 (3/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  7
  Tháng 3
  Âm lịch
  4
  Tháng 2
 • CN: Ngày 7 Tháng 3 Năm 2049 (4/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  8
  Tháng 3
  Âm lịch
  5
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 8 Tháng 3 Năm 2049 (5/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  9
  Tháng 3
  Âm lịch
  6
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 9 Tháng 3 Năm 2049 (6/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mùi, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  10
  Tháng 3
  Âm lịch
  7
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 10 Tháng 3 Năm 2049 (7/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  11
  Tháng 3
  Âm lịch
  8
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 11 Tháng 3 Năm 2049 (8/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Dậu, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  12
  Tháng 3
  Âm lịch
  9
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 12 Tháng 3 Năm 2049 (9/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  13
  Tháng 3
  Âm lịch
  10
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 13 Tháng 3 Năm 2049 (10/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  14
  Tháng 3
  Âm lịch
  11
  Tháng 2
 • CN: Ngày 14 Tháng 3 Năm 2049 (11/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Mậu Tý, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  15
  Tháng 3
  Âm lịch
  12
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 15 Tháng 3 Năm 2049 (12/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  16
  Tháng 3
  Âm lịch
  13
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 16 Tháng 3 Năm 2049 (13/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Dần, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  17
  Tháng 3
  Âm lịch
  14
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 17 Tháng 3 Năm 2049 (14/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Tân Mão, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  18
  Tháng 3
  Âm lịch
  15
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 18 Tháng 3 Năm 2049 (15/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  19
  Tháng 3
  Âm lịch
  16
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 19 Tháng 3 Năm 2049 (16/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  20
  Tháng 3
  Âm lịch
  17
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 20 Tháng 3 Năm 2049 (17/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Giáp Ngọ, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Kinh trập

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  21
  Tháng 3
  Âm lịch
  18
  Tháng 2
 • CN: Ngày 21 Tháng 3 Năm 2049 (18/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Ất Mùi, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  22
  Tháng 3
  Âm lịch
  19
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 22 Tháng 3 Năm 2049 (19/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  23
  Tháng 3
  Âm lịch
  20
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 23 Tháng 3 Năm 2049 (20/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Đinh Dậu, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  24
  Tháng 3
  Âm lịch
  21
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 24 Tháng 3 Năm 2049 (21/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  25
  Tháng 3
  Âm lịch
  22
  Tháng 2
 • Thứ 5: Ngày 25 Tháng 3 Năm 2049 (22/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  26
  Tháng 3
  Âm lịch
  23
  Tháng 2
 • Thứ 6: Ngày 26 Tháng 3 Năm 2049 (23/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Canh Tý, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  27
  Tháng 3
  Âm lịch
  24
  Tháng 2
 • Thứ 7: Ngày 27 Tháng 3 Năm 2049 (24/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  28
  Tháng 3
  Âm lịch
  25
  Tháng 2
 • CN: Ngày 28 Tháng 3 Năm 2049 (25/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Nhâm Dần, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  29
  Tháng 3
  Âm lịch
  26
  Tháng 2
 • Thứ 2: Ngày 29 Tháng 3 Năm 2049 (26/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Quý Mão, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hoàng đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  30
  Tháng 3
  Âm lịch
  27
  Tháng 2
 • Thứ 3: Ngày 30 Tháng 3 Năm 2049 (27/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
 • Dương lịch
  31
  Tháng 3
  Âm lịch
  28
  Tháng 2
 • Thứ 4: Ngày 31 Tháng 3 Năm 2049 (28/2/2049 Âm lịch)

  Giờ tốt:

  Ngày Hắc đạo, tháng Đinh Mão, năm Kỷ Tị

  Tiết khí: : Xuân phân

  Ngày Hắc đạo Chi tiết
MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2049

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
28/1 Hắc đạo
2
29 Bính Tý
3
30 Đinh Sửu
4
1/2 Mậu Dần
5
2 Kỷ Mão
6
3 Hắc đạo
7
4 Hắc đạo
8
5 Nhâm Ngọ
9
6 Quý Mùi
10
7 Hắc đạo
11
8 Ất Dậu
12
9 Hắc đạo
13
10 Hắc đạo
14
11 Mậu Tý
15
12 Hắc đạo
16
13 Canh Dần
17
14 Tân Mão
18
15 Hắc đạo
19
16 Hắc đạo
20
17 Giáp Ngọ
21
18 Ất Mùi
22
19 Hắc đạo
23
20 Đinh Dậu
24
21 Hắc đạo
25
22 Hắc đạo
26
23 Canh Tý
27
24 Hắc đạo
28
25 Nhâm Dần
29
26 Quý Mão
30
27 Hắc đạo
31
28 Hắc đạo


Có lẽ bạn chưa biết ?