Công cụ chuyển đổi ngày âm lịch sang dương lịch sẽ giúp bạn chuyển đổi nhanh ngày âm lịch bất kỳ sang ngày dương lịch tương ứng. Để bắt đầu sử dụng công cụ chuyển đổi bạn vui lòng nhấp chọn vào ô bên dưới để chọn ngày âm lịch sau đó nhấp vào nút chuyển đổi. Nếu bạn không chọn ngày, hệ thống sẻ tự động lấy ngày âm lịch hiện tại để chuyển đổi.