Xem Quẻ Mai Hoa Dịch Số - Gieo Quẻ Hoa Mai Online Chính Xác cập nhật 2024

Mai hoa dịch số là gì?

Mai hoa dịch số (chữ Hán: 梅花易數) là một hình thức bói toán được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành. Mai hoa dịch số được sử dụng để dự đoán tương lai, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và kinh doanh.

Đối tượng gieo quẻ Mai hoa

Mọi người đều có thể sử dụng Mai hoa dịch số để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống và kinh doanh. Tuy nhiên, theo truyền thống, chỉ có những người có kiến thức về triết lý Kinh Dịch mới có thể gieo quẻ Mai hoa và giải thích ý nghĩa của các quẻ.

Nguồn gốc của Mai hoa dịch số

Mai hoa dịch số được xây dựng trên cơ sở triết lý Kinh Dịch với các thuyết Can Chi, âm dương, ngũ hành. Theo nguồn gốc của Thiệu Ung (邵雍) (1011 – 1071), tự là Nghiêu Phu (堯夫), hiệu là Khang Tiết (康節), ông đã phát triển và hoàn thiện phương pháp gieo quẻ Mai hoa dịch số.

Quẻ mai hoa dịch số là gì?

Quẻ mai hoa dịch số là một trong các quẻ được sử dụng trong Mai hoa dịch số. Quẻ mai hoa dịch số được xác định bằng cách gieo ba đồng xu và dựa trên kết quả của việc gieo đồng xu để xác định các nét đường trong quẻ. Các quẻ trong Mai hoa dịch số có ý nghĩa khác nhau và được giải thích dựa trên triết lý Kinh Dịch. 

Các nguyên tắc, nguyên lý lập quẻ mai hoa

Mai Hoa Dịch Số là một phương pháp bói dựa trên việc lập quẻ. Dưới đây là một số nguyên tắc, nguyên lý cơ bản của phương pháp này:

Lập quẻ đơn: Quẻ trừ 8

Lập quẻ đơn là quá trình lấy một quẻ từ tám quẻ cơ bản. Quẻ trừ 8 là một trong những quẻ được sử dụng để lập quẻ đơn. Để lập quẻ trừ 8, ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Lấy ba đồng xu và tung lần lượt từng đồng xu.
 2. Ghi nhận kết quả của mỗi lần tung đồng xu. Kết quả có thể là "sấp" (mặt ngửa) hoặc "ngửa" (mặt úp).
 3. Tính tổng số lần "sấp" và "ngửa" ghi nhận được. Nếu tổng số lần "sấp" là chẵn, quẻ trừ 8 sẽ là quẻ "Khôn" (hay "Càn"). Nếu tổng số lần "sấp" là lẻ, quẻ trừ 8 sẽ là quẻ "Đoài" (hay "Độn").

Tính hào động: Hào trừ 6

Hào động là một khái niệm quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số. Hào trừ 6 là một trong những hào được sử dụng để tính toán hào động. Để tính hào trừ 6, ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Lấy ba đồng xu và tung lần lượt từng đồng xu.
 2. Ghi nhận kết quả của mỗi lần tung đồng xu. Kết quả có thể là "sấp" (mặt ngửa) hoặc "ngửa" (mặt úp).
 3. Tính tổng số lần "sấp" và "ngửa" ghi nhận được. Nếu tổng số lần "sấp" là chẵn, hào trừ 6 sẽ là "Âm" (hay "Tài"). Nếu tổng số lần "sấp" là lẻ, hào trừ 6 sẽ là "Dương" (hay "Lực").

Phương vị tám quẻ

Phương vị tám quẻ là một khái niệm quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số. Tám quẻ cơ bản bao gồm: "Khôn", "Đoài", "Cấn", "Càn", "Khảm", "Đồng Nhân", "Tốn", và "Sơn Đầu". Phương vị tám quẻ là cách sắp xếp các quẻ này theo một trật tự nhất định. Cụ thể, phương vị tám quẻ là:

 1. "Khôn"
 2. "Đoài"
 3. "Cấn"
 4. "Càn"
 5. "Khảm"
 6. "Đồng Nhân"
 7. "Tốn"
 8. "Sơn Đầu"

Việc sắp xếp các quẻ theo phương vị tám quẻ là rất quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số, vì nó giúp xác định các mối quan hệ giữa các quẻ và giúp tăng tính chính xác của việc lập quẻ.

Cách đoán quẻ mai hoa

Mai Hoa Dịch Số là một phương pháp bói dựa trên việc lập quẻ. Dưới đây là một số cách đoán quẻ mai hoa:

Thành quẻ

Thành quẻ là quá trình lấy hai quẻ cơ bản để tạo thành một quẻ mới. Cách lấy quẻ cơ bản và cách xác định quẻ thành phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, cách đoán quẻ thành phụ thuộc vào việc xem xét các yếu tố sau:

 • Hào động của quẻ cơ bản thứ nhất
 • Thể Dụng của quẻ cơ bản thứ hai
 • Khắc ứng giữa hai quẻ cơ bản

Xem xét lời hào và lời quẻ của Chu Dịch để đoán cát hung

Chu Dịch là một nhà nho và là tác giả của cuốn sách "Thập nhị quẻ thông dịch" - một trong những tài liệu quan trọng nhất về Mai Hoa Dịch Số. Trong sách này, Chu Dịch đã đưa ra các lời hào và lời quẻ cho từng quẻ cơ bản. Việc xem xét các lời hào và lời quẻ này có thể giúp đoán cát hung (tức là dự đoán những điều xấu sẽ xảy ra). Tuy nhiên, việc đoán cát hung chỉ nên được sử dụng trong trường hợp cần thiết và không nên dựa quá nhiều vào nó.

Xem Thể Dụng của quẻ, để luận Ngũ Hành sinh khắc

Thể Dụng của quẻ là một khái niệm quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số. Nó liên quan đến Ngũ Hành - một khái niệm trong văn hóa Trung Quốc. Theo Ngũ Hành, mỗi quẻ tương ứng với một trong năm nguyên tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Việc xem xét Thể Dụng của quẻ giúp xác định mối quan hệ giữa các quẻ và giúp luận Ngũ Hành sinh khắc (tức là xác định mối quan hệ tương khắc giữa các nguyên tố).

Xem đến khắc ứng, như bói dịch thông thường

Khắc ứng là một khái niệm quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số. Nó liên quan đến việc xác định mối quan hệ giữa các quẻ và giúp đưa ra dự đoán về tương lai. Việc xem đến khắc ứng tương tự như việc bói dịch thông thường, tuy nhiên nó cần phải được áp dụng một cách cẩn thận và không nên dựa quá nhiều vào nó.

Xác định kỳ ứng nghiệm

Kỳ ứng nghiệm là một khái niệm quan trọng trong Mai Hoa Dịch Số. Nó liên quan đến việc xác định thời điểm tốt nhất để thực hiện một việc gì đó. Việc xác định kỳ ứng nghiệm cần phải dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm thời gian, quẻ lập được, và mục đích của việc thực hiện.