Lập Lá Số Tứ Trụ 2024

Lá số tứ trụ (bát tự) là một phương pháp dự đoán vận mệnh của con người thông qua việc phân tích các yếu tố trong lá số bao gồm thiên can, địa chi, âm khí và các trụ ngày, tháng, năm sinh. Phương pháp này được sử dụng từ thời xưa và vẫn được nhiều người quan tâm và tìm hiểu đến ngày nay.

Lá số tứ trụ là gì?

Lá số tứ trụ (hay còn gọi là lá số bát tự) là một công cụ trong phong thủy và tử vi, giúp xem vận mệnh con người dựa trên 4 trụ: giờ, ngày, tháng, năm sinh. Mỗi trụ này mang một cặp Thiên can và Địa chi riêng, và từng can, chi lại có âm dương ngũ hành khác nhau. Khi chịu tác động bởi sự vận hành của vũ trụ, các can, chi này sẽ sinh ra cường nhược khác nhau, từ đó sinh ra họa phúc mỗi người.

Lá số tứ trụ cho biết điều gì?

Thông qua nghiên cứu lá số bát tự, người ta có thể xem được tổng thể cuộc đời từ quá khứ, hiện tại cho đến tương lai, bao gồm các vấn đề như tích cách, gia đạo, công danh, sự nghiệp, tình duyên, các mối quan hệ (cha mẹ, con cái, vợ chồng, bạn bè, đồng nghiệp,...). Việc phân tích tứ trụ giúp chúng ta dự đoán một phần vận mệnh và tính cách của mỗi người. Từ đó, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về bản thân và tạo ra các kế hoạch phù hợp, có góc nhìn đa chiều về tương lai.

Các khái niệm ngũ hành sinh khắc và hội hợp hình xung

 • Ngũ hành: là khái niệm trong phong thủy và tử vi, bao gồm 5 yếu tố: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi yếu tố đại diện cho một ngũ hành, và có mối quan hệ tương sinh, tương khắc với nhau.
 • Ngũ hành sinh khắc: là mối quan hệ giữa các ngũ hành, trong đó một ngũ hành sinh ra ngũ hành khác, và khắc chế ngũ hành khác. Ví dụ: Kim sinh Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
 • Hội hợp hình xung: là mối quan hệ giữa các can chi trong lá số bát tự, trong đó một can chi hội hợp với can chi khác, và hình xung với can chi còn lại. Ví dụ: Giáp Tý hội hợp với Ất Dậu, hình xung với Bính Thân

Các trụ có ý nghĩa thế nào trên lá số tứ trụ

Lá số tứ trụ là một phương pháp phân tích phong thủy cổ điển, được sử dụng để dự đoán vận mệnh và cung cấp các phương pháp bổ trợ để cải thiện mệnh số.

Lá số tứ trụ bao gồm các trụ sau đây:

 1. Trụ ngày: Đại diện cho tính cách và sức khỏe của người đó.
 2. Trụ tháng: Đại diện cho sự nghiệp và tài lộc của người đó.
 3. Trụ năm: Đại diện cho quan hệ gia đình và tình cảm của người đó.
 4. Trụ giờ: Đại diện cho quan hệ với bạn bè và đồng nghiệp của người đó.

Mỗi trụ có ý nghĩa riêng trong lá số tứ trụ và được sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của người đó.

Các bước lập một lá số tứ trụ

Để lập một lá số tứ trụ, ta cần thực hiện các bước sau:

 1. Xác định ngày, tháng, năm và giờ sinh của người đó: Đây là các thông tin cơ bản để lập lá số tứ trụ.
 2. Tính toán can chi: Can chi là một hệ thống đánh số dựa trên ngày, tháng, năm và giờ sinh của người đó. Các can chi này được sử dụng để xác định các trụ trong lá số tứ trụ.
 3. Xác định các trụ trong lá số tứ trụ: Sử dụng các can chi đã tính toán được ở bước trước để xác định các trụ ngày, tháng, năm và giờ trong lá số tứ trụ.
 4. Đánh giá ý nghĩa của các trụ: Mỗi trụ trong lá số tứ trụ có ý nghĩa riêng, và được sử dụng để đánh giá các khía cạnh khác nhau của cuộc sống của người đó.

Việc lập một lá số tứ trụ là một quá trình phức tạp và cần sự chính xác cao. Nếu không có kinh nghiệm hoặc kiến thức về phong thủy, nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ các chuyên gia phong thủy để đảm bảo tính chính xác của lá số tứ trụ.

Trong tứ trụ dụng thần, hỷ thần, kỵ thần có ý nghĩa gì?

Trong phong thủy, tứ trụ là bát tự hay còn gọi là bát quái, bao gồm 8 cột thông tin về ngày, giờ, tháng, năm sinh của một người. Tứ trụ được xem là chìa khóa để cải thiện vận mệnh của một người. Trong tứ trụ, dụng thần, hỷ thần và kỵ thần là những yếu tố quan trọng để xác định vận mệnh của một người.

Dụng thần trong tứ trụ

Dụng thần là can-chi hoặc nhân nguyên có lợi nhất cho nhật can tứ thời. Dụng thần biến hoá tuỳ theo cách cục của từng trụ. Ví dụ, nếu trụ của bạn có điểm yếu là thân nhược, thì dụng thần sẽ giúp cải thiện điểm yếu này.

Hỷ thần trong tứ trụ

Hỷ thần là thần khắc chế kỵ thần. Nó được sử dụng để giảm thiểu tác động tiêu cực của kỵ thần đến vận mệnh của một người. Hỷ thần cũng giúp tăng cường tài lộc, sức khỏe và may mắn cho người sử dụng.

Kỵ thần trong tứ trụ

Kỵ thần là thần khắc chế dụng thần. Nó được sử dụng để giảm thiểu tác động tích cực của dụng thần đến vận mệnh của một người. Kỵ thần cũng giúp ngăn chặn những điều không tốt xảy ra trong cuộc sống của người sử dụng.