Xem Ngày Tốt Xấu Năm 2023 - Quý Mão

 • Xem giờ tốt hôm nay
 • lịch ngày tốt hôm nay
 • xem lịch ngày tốt năm 2023
 • ngày 26/11/2023 là ngày tốt hay xấu?
 • hôm nay có phải ngày tốt không?

Xem ngày tốt xấu hôm nay 26/11/2023

 • Ngày Dương Lịch: 26-11-2023
 • Ngày Âm Lịch: 14-10-2023
 • Ngày Hắc đạo, Giờ Ngọ (12G), Ngày Hắc đạo, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết
 • Giờ Hoàng Đạo: Nhâm Tý (23h-1h) Quý Sửu (1h-3h) Ất Mão (5h-7h) Mậu Ngọ (11h-13h) Canh Thân (15h-17h) Tân Dậu (17h-19h)

Đánh giá: Ngày Xấu

Dương Lịch
20

Tháng 11

Âm Lịch
8

Tháng 10

Ngày Hoàng đạo

Thứ 2: Ngày 20 Tháng 11 Năm 2023 (08/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) Tân Sửu (1h-3h) Quý Mão (5h-7h) Bính Ngọ (11h-13h) Mậu Thân (15h-17h) Kỷ Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Lập đông
Dương Lịch
21

Tháng 11

Âm Lịch
9

Tháng 10

Ngày Hoàng đạo

Thứ 3: Ngày 21 Tháng 11 Năm 2023 (09/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h) Ất Mão (5h-7h) Đinh Tị (9h-11h) Canh Thân (15h-17h) Nhâm Tuất (19h-21h) Quý Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Quý Mùi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Lập đông
Dương Lịch
22

Tháng 11

Âm Lịch
10

Tháng 10

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 22 Tháng 11 Năm 2023 (10/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) Ất Sửu (1h-3h) Mậu Thìn (7h-9h) Kỷ Tị (9h-11h) Tân Mùi (13h-15h) Giáp Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết
Dương Lịch
23

Tháng 11

Âm Lịch
11

Tháng 10

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 23 Tháng 11 Năm 2023 (11/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) Mậu Dần (3h-5h) Kỷ Mão (5h-7h) Nhâm Ngọ (11h-13h) Quý Mùi (13h-15h) Ất Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết
Dương Lịch
24

Tháng 11

Âm Lịch
12

Tháng 10

Ngày Hắc đạo

Thứ 6: Ngày 24 Tháng 11 Năm 2023 (12/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h) Nhâm Thìn (7h-9h) Quý Tị (9h-11h) Bính Thân (15h-17h) Đinh Dậu (17h-19h) Kỷ Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Bính Tuất, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết
Dương Lịch
25

Tháng 11

Âm Lịch
13

Tháng 10

Ngày Hoàng đạo

Thứ 7: Ngày 25 Tháng 11 Năm 2023 (13/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h) Giáp Thìn (7h-9h) Bính Ngọ (11h-13h) Đinh Mùi (13h-15h) Canh Tuất (19h-21h) Tân Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Đinh Hợi, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết
Dương Lịch
26

Tháng 11

Âm Lịch
14

Tháng 10

Ngày Hắc đạo

CN: Ngày 26 Tháng 11 Năm 2023 (14/10/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) Quý Sửu (1h-3h) Ất Mão (5h-7h) Mậu Ngọ (11h-13h) Canh Thân (15h-17h) Tân Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Quý Hợi, Năm Quý Mẹo, Tiểu tuyết