Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công: Mốc Son Chói Lọi Của Dân Tộc Việt Nam

Theo dõi Lịch Vạn Niên trên ico-google-new.png
 • Viết bởi: Nguyễn Hương
  Nguyễn Hương Mình là Nguyễn Hương, mình thích du lịch, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, mình yêu thích chiêm tinh học, hoàng đạo và tâm linh. Từ nhỏ mình đã yêu thích những câu chuyện thần thoại hy lạp cổ đại và mật ngữ các vì sao. Sau khi tốt nghiệp đại học Yale ngành xã hội học, mình về Việt Nam và cùng với một vài người bạn có cùng đam mê, chúng mình đã lập ra website lichvannien.net để giúp mọi người tra cứu về lịch âm dương, xem ngày tốt - ngày xấu.
 • 2 Lượt xem
 • Cập nhật lần cuối 07/07/2024
 • Reviewed By Nguyễn Hương
  Nguyễn Hương Mình là Nguyễn Hương, mình thích du lịch, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, mình yêu thích chiêm tinh học, hoàng đạo và tâm linh. Từ nhỏ mình đã yêu thích những câu chuyện thần thoại hy lạp cổ đại và mật ngữ các vì sao. Sau khi tốt nghiệp đại học Yale ngành xã hội học, mình về Việt Nam và cùng với một vài người bạn có cùng đam mê, chúng mình đã lập ra website lichvannien.net để giúp mọi người tra cứu về lịch âm dương, xem ngày tốt - ngày xấu.

Cách mạng tháng Tám thành công đã lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tìm hiểu ảnh hưởng sâu rộng của sự kiện lịch sử này đến vận mệnh dân tộc.

Cách mạng tháng Tám là sự kiện lịch sử mang tính quyết định, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam. Ngày 19/8/1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân ta đã đứng lên giành chính quyền, chấm dứt chế độ thực dân phong kiến, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc. Hãy cùng nhau tìm hiểu về sự kiện lịch sử trọng đại này và ý nghĩa sâu sắc của nó đối với mỗi người Việt Nam chúng ta.

Bối cảnh lịch sử

Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công: Mốc Son Chói Lọi Của Dân Tộc Việt Nam

Nước Việt Nam dưới ách đô hộ

Trước Cách mạng tháng Tám, Việt Nam chịu sự thống trị của thực dân Pháp gần một thế kỷ. Chế độ phong kiến mục ruỗng, nhân dân lâm vào cảnh bần cùng, thống khổ. Chủ nghĩa thực dân đã đẩy đất nước vào tình trạng lạc hậu, phụ thuộc.

Bảng 1: Tình hình Việt Nam trước Cách mạng tháng Tám

Lĩnh vực Tình trạng
Chính trị Mất chủ quyền
Kinh tế Bị bóc lột, nghèo nàn
Văn hóa Nô dịch, lạc hậu
Xã hội Bất công, áp bức

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời năm 1930, lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Đảng thành lập Mặt trận Việt Minh, tập hợp các tầng lớp nhân dân yêu nước, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Phong trào độc lập dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo tiền đề cho cuộc Cách mạng tháng Tám bùng nổ.

Diễn biến Cách mạng tháng Tám

Hội nghị Trung ương Đảng lần VIII (15-17/8/1945)

Tại Hội nghị này, Đảng quyết định phát động cách mạng, kêu gọi nhân dân "đứng lên giành lấy độc lập tự do". Đây là quyết định mang tính lịch sử, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

Hội nghị Quân sự Bắc Kỳ (16-17/8/1945)

Hội nghị lập kế hoạch chi tiết cho tổng khởi nghĩa, thành lập Quân Giải phóng quân. Đây là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong cuộc tổng khởi nghĩa sắp tới.

Tổng khởi nghĩa

Cuộc tổng khởi nghĩa bắt đầu từ ngày 14/8/1945, nhanh chóng lan rộng khắp cả nước. Nhân dân các địa phương đồng loạt nổi dậy, lật đổ chính quyền cũ, giành chính quyền về tay nhân dân.

Điểm cao trào là ngày 19/8/1945, cách mạng giành thắng lợi ở Hà Nội. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Thành lập Chính phủ lâm thời

Ngày 2/9/1945, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, gồm 11 bộ, do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Chính phủ tuyên bố xóa bỏ chế độ phong kiến, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử

Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công: Mốc Son Chói Lọi Của Dân Tộc Việt Nam
Cách mạng tháng Tám là sự kiện vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc. Nó đánh dấu mốc son chói lọi, lật đổ ách thống trị của thực dân Pháp và phát xít Nhật, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc.

Ý nghĩa lịch sử của Ngày Cách mạng tháng Tám thể hiện ở các khía cạnh:

 • Chấm dứt chế độ thực dân, phong kiến kéo dài hàng thế kỷ
 • Giải phóng dân tộc, đem lại độc lập tự do cho nhân dân
 • Mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội

Cách mạng tháng Tám trở thành nguồn cảm hứng cho các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, khẳng định sức mạnh và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam.

Bài học lịch sử

Đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng

Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đưa Cách mạng tháng Tám đến thắng lợi. Đảng đã vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn Việt Nam, đề ra đường lối cách mạng đúng đắn.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc

Đoàn kết toàn dân là yếu tố quan trọng bảo vệ và phát triển thành quả cách mạng. Cách mạng tháng Tám thành công nhờ sự đoàn kết, hy sinh của toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trau dồi bản lĩnh, ý thức trách nhiệm

Mỗi người dân cần trau dồi bản lĩnh, ý thức trách nhiệm để cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Đây là bài học quý giá rút ra từ Cách mạng tháng Tám.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám

Ngày Quốc khánh

Ngày 2/9 hàng năm là dịp để toàn dân tưởng nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha ông, gắn kết quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây là ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Các hoạt động mừng Ngày Cách mạng tháng Tám thường diễn ra:

 • Lễ diễu hành
 • Mít tinh, họp mặt
 • Tham quan di tích lịch sử
 • Các hoạt động văn hóa, nghệ thuật

Hoạt động tri ân, tưởng niệm

Nhân dân cả nước tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như:

 • Thăm viếng các anh hùng, liệt sĩ
 • Ghé thăm di tích lịch sử cách mạng
 • Viết bài, vẽ tranh, sáng tác thơ ca về Cách mạng tháng Tám

Bảng 2: Một số bài hát nổi tiếng về Cách mạng tháng Tám

Tên bài hát Tác giả
Tiến quân ca Văn Cao
Giải phóng miền Nam Huỳnh Minh Siêng
Đường chúng ta đi Đỗ Nhuận

Những hoạt động này giúp các thế hệ sau hiểu rõ hơn về lịch sử dân tộc, trân trọng những giá trị tinh thần mà cha ông đã để lại.

Cách mạng tháng Tám là niềm tự hào to lớn của dân tộc Việt Nam. Chúng ta cần luôn ghi nhớ, trân trọng và phát huy những giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Bài viết liên quan

Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Khát Vọng Và Lý Tưởng Của Tuổi Trẻ Việt Nam

Ngày Thành Lập Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh: Khát Vọng Và Lý Tưởng Của Tuổi Trẻ Việt Nam

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 1 ngày trước

Ngày 26/3 hằng năm là Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Khám phá những dấu mốc quan trọng, hình ảnh hoạt động sôi nổi của Đoàn và lời căn dặn của Bác Hồ dành cho thanh niên.

Hạ Chí Là Gì? Giải Mã Ngày Dài Nhất, Nắng Nóng Nhất Năm

Hạ Chí Là Gì? Giải Mã Ngày Dài Nhất, Nắng Nóng Nhất Năm

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 1 tháng trước

Sắp đến mùa hè nóng bức rồi, bạn có biết Hạ chí là gì không? Đây là ngày có nhiều giờ nắng nhất, thời gian ban ngày dài nhất trong năm. Nhưng Hạ chí còn ẩn chứa những điều bí ẩn gì khác? Khám phá ngay những sự thật thú vị về Hạ chí và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống của chúng ta!

Ứng Dụng Của Lịch Vạn Niên Trong Sắp Xếp Và Làm Sạch Nhà Cửa

Ứng Dụng Của Lịch Vạn Niên Trong Sắp Xếp Và Làm Sạch Nhà Cửa

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 1 tháng trước

Bạn đang muốn dọn dẹp nhà cửa nhưng không biết chọn ngày nào may mắn? Lịch Vạn Niên chính là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng Lịch Vạn Niên để lên kế hoạch sắp xếp, dọn dẹp khoa học, giúp ngôi nhà sạch sẽ, đón tài lộc và may mắn.