Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam - Vinh Danh Những Đóng Góp To Lớn Của Giai Cấp Nông Dân

Theo dõi Lịch Vạn Niên trên ico-google-new.png
 • Viết bởi: Nguyễn Hương
  Nguyễn Hương Mình là Nguyễn Hương, mình thích du lịch, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, mình yêu thích chiêm tinh học, hoàng đạo và tâm linh. Từ nhỏ mình đã yêu thích những câu chuyện thần thoại hy lạp cổ đại và mật ngữ các vì sao. Sau khi tốt nghiệp đại học Yale ngành xã hội học, mình về Việt Nam và cùng với một vài người bạn có cùng đam mê, chúng mình đã lập ra website lichvannien.net để giúp mọi người tra cứu về lịch âm dương, xem ngày tốt - ngày xấu.
 • 1 Lượt xem
 • Cập nhật lần cuối 07/07/2024
 • Reviewed By Nguyễn Hương
  Nguyễn Hương Mình là Nguyễn Hương, mình thích du lịch, trải nghiệm các nền văn hóa khác nhau, mình yêu thích chiêm tinh học, hoàng đạo và tâm linh. Từ nhỏ mình đã yêu thích những câu chuyện thần thoại hy lạp cổ đại và mật ngữ các vì sao. Sau khi tốt nghiệp đại học Yale ngành xã hội học, mình về Việt Nam và cùng với một vài người bạn có cùng đam mê, chúng mình đã lập ra website lichvannien.net để giúp mọi người tra cứu về lịch âm dương, xem ngày tốt - ngày xấu.

Qua nhiều năm hoạt động, Hội Nông dân Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng tự hào, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân. Khám phá những đóng góp của Hội trong công cuộc xây dựng nông nghiệp hiện đại, hội nhập quốc tế.

Ngày 14 tháng 10 năm 1930 đánh dấu một mốc son quan trọng trong lịch sử phong trào nông dân Việt Nam. Đó là ngày Hội Nông dân Việt Nam, tiền thân là Tổng Nông hội Đông Dương, chính thức được thành lập. Sự kiện trọng đại này khẳng định vai trò then chốt và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình ra đời của một tổ chức thiêng liêng

Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam - Vinh Danh Những Đóng Góp To Lớn Của Giai Cấp Nông Dân

Bối cảnh lịch sử

Đầu thế kỷ 20, nông dân Việt Nam phải chịu nhiều áp bức, bóc lột nặng nề dưới ách thống trị của thực dân Pháp. Cuộc sống vô cùng khó khăn, đói nghèo. Họ khao khát được đoàn kết, đấu tranh để giành lại quyền lợi chính đáng cho mình.

Trong bối cảnh đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, trở thành người lãnh đạo và dẫn dắt phong trào nông dân. Đảng đã chỉ rõ tầm quan trọng của việc tập hợp, tổ chức nông dân trong một tổ chức thống nhất để đấu tranh cho quyền lợi của họ và góp phần giải phóng dân tộc.

Hội nghị thành lập

Ngày 14/10/1930, Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức tại Hương Cảng, Trung Quốc. Tại đây, Nghị quyết về việc thành lập Tổng Nông hội Đông Dương, tên gọi đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam ngày nay, đã được thông qua.

Sự ra đời của Tổng Nông hội Đông Dương là một sự kiện trọng đại, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của phong trào nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam. Nó thể hiện sự trưởng thành và lớn mạnh của phong trào nông dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Mục tiêu vĩ đại và con đường phát triển

Mục tiêu của Hội

Ngay từ khi mới thành lập, Hội Nông dân Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu của mình:

 • Thống nhất và đoàn kết nông dân, tạo sức mạnh để đấu tranh chống áp bức, bóc lột.
 • Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp nông dân.
 • Góp phần tích cực vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do cho đất nước.

Để hiện thực hóa những mục tiêu cao cả đó, Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng phát triển, trưởng thành và hoàn thiện mình qua các thời kỳ lịch sử.

Con đường phát triển

Hội Nông dân Việt Nam đã trải qua một hành trình dài với nhiều thăng trầm, biến động. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, Hội luôn giữ vững vai trò tiên phong, gắn bó máu thịt với phong trào nông dân và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Từ lúc còn hoạt động bí mật với quy mô nhỏ, Hội Nông dân đã không ngừng mở rộng và phát triển. Trải qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, Hội đã phát huy vai trò nòng cốt trong việc huy động sức người, sức của để góp phần làm nên những chiến thắng vang dội.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng nông dân trong công cuộc đổi mới, xây dựng nông thôn mới. Hội là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp nông dân, giúp hiện thực hóa các chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Vai trò to lớn của Hội Nông dân Việt Nam

Ngày Thành Lập Hội Nông Dân Việt Nam - Vinh Danh Những Đóng Góp To Lớn Của Giai Cấp Nông Dân

Đồng hành cùng nông dân trong phát triển nông nghiệp

Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Nông dân Việt Nam là hỗ trợ, định hướng để nông dân phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Cụ thể:

 • Chuyển giao và hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.
 • Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghề nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng cho nông dân.
 • Kết nối nông dân với thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
 • Phối hợp với các cơ quan, ban ngành xây dựng và triển khai các chính sách phát triển nông nghiệp.
Lĩnh vực hỗ trợ Hoạt động cụ thể
Khoa học kỹ thuật - Chuyển giao tiến bộ khoa học
- Tổ chức tập huấn, đào tạo
Thị trường - Kết nối với doanh nghiệp, hợp tác xã
- Xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm
Chính sách - Tham gia xây dựng chính sách nông nghiệp
- Phản biện, góp ý chính sách

Những nỗ lực đó đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi diện mạo nông thôn, cải thiện thu nhập và đời sống của nông dân.

Góp phần bảo vệ Tổ quốc

Bên cạnh vai trò trong phát triển nông nghiệp, Hội Nông dân Việt Nam còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội viên, nông dân luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động như:

 • Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nông dân.
 • Tham gia đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ sở.
 • Xây dựng nông thôn vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Đặc biệt, trong các thời kỳ kháng chiến, nông dân đã hăng hái tham gia các phong trào "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", "Tất cả cho tiền tuyến", góp sức người, sức của cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Kỷ niệm một ngày lịch sử vang dội

Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam - Niềm tự hào của dân tộc

Năm nay (2024), Hội Nông dân Việt Nam long trọng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập (14/10/1930 - 14/10/2024). Đây là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua và khẳng định những đóng góp to lớn của tổ chức Hội cũng như giai cấp nông dân đối với sự nghiệp cách mạng.

Nhân sự kiện này, nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trên cả nước như:

 • Lễ kỷ niệm trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.
 • Các hội thảo, tọa đàm về vai trò, vị trí của Hội Nông dân và nông dân trong thời kỳ mới.
 • Biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, những tấm gương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi.

Thông qua các hoạt động đó, thế hệ hôm nay càng tri ân và tự hào về truyền thống tốt đẹp mà cha ông ta đã dày công vun đắp.

Hướng tới tương lai phát triển

Trên chặng đường phía trước, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hội sẽ tập trung vào một số nội dung chính:

 1. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân.
 2. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
 3. Mở rộng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực để hỗ trợ nông dân.
 4. Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nông dân.
 5. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân.

Có thể tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và những nỗ lực không ngừng, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công cuộc đổi mới đất nước.

Bài viết liên quan

Ngày Nhà Giáo Việt Nam: Tôn Vinh Người Truyền Lửa Tri Thức

Ngày Nhà Giáo Việt Nam: Tôn Vinh Người Truyền Lửa Tri Thức

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 4 giờ trước

hấm đượm tình cảm và lòng biết ơn, bài viết này tôn vinh Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, điểm lại những câu chuyện cảm động về thầy cô và ý nghĩa thiêng liêng của ngày lễ đặc biệt này.

Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công: Mốc Son Chói Lọi Của Dân Tộc Việt Nam

Ngày Cách Mạng Tháng Tám Thành Công: Mốc Son Chói Lọi Của Dân Tộc Việt Nam

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 4 giờ trước

Cách mạng tháng Tám thành công đã lật đổ chế độ thực dân phong kiến, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tìm hiểu ảnh hưởng sâu rộng của sự kiện lịch sử này đến vận mệnh dân tộc.

Ứng Dụng Của Lịch Vạn Niên Trong Sắp Xếp Và Làm Sạch Nhà Cửa

Ứng Dụng Của Lịch Vạn Niên Trong Sắp Xếp Và Làm Sạch Nhà Cửa

Nguyễn Hương
Nguyễn Hương 1 tháng trước

Bạn đang muốn dọn dẹp nhà cửa nhưng không biết chọn ngày nào may mắn? Lịch Vạn Niên chính là công cụ hỗ trợ tuyệt vời cho bạn. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách tận dụng Lịch Vạn Niên để lên kế hoạch sắp xếp, dọn dẹp khoa học, giúp ngôi nhà sạch sẽ, đón tài lộc và may mắn.