Xem Ngày Tốt Xấu Tháng 4 Năm 2023

 • Ngày tốt tháng 4 năm 2023
 • ngày xấu tháng 4 năm 2023,
 • ngày đẹp tháng 4/2023
 • lịch ngày tốt tháng 4
 • tháng 4/2023 ngày nào tốt?

Dưới đây là bảng tổng hợp ngày tốt xấu tháng 4 năm 2023 nhằm giúp cho quý đọc giả có thể biết được ngày giờ hoàng đạo, hắc đạo trong tháng 4/2023.
Tuy nhiên chúng ta cần cân nhắc các yếu tốt khác trong ngày như giờ hoàng đạo, giờ hắc đạo, chính vì vậy các bạn cần phải làm theo các bước để xác định giờ tốt nhất để khởi sự

Bước 1: Click vào chi tiết từng ngày trong tháng 4 năm 2023 để xem
Tránh các ngày đại kỵ, ngày xấu (tương ứng với việc) được liệt kê ở trên.
Bước 2: Ngày không được xung khắc với bản mệnh (ngũ hành của ngày không xung khắc với ngũ hành của tuổi).
Bước 3: Căn cứ sao tốt, sao xấu cân nhắc, ngày phải có nhiều sao Đại Cát (như Thiên Đức, Nguyệt Đức, Thiên n, Thiên Hỷ, … thì tốt), nên tránh ngày có nhiều sao Đại Hung.
Bước 4: Trực, Sao nhị thập bát tú phải tốt. Trực Khai, Trực Kiến, Trực Bình, Trực Mãn là tốt.
Bước 5: Xem ngày đó là ngày Hoàng đạo hay Hắc đạo để cân nhắc thêm. Khi chọn được ngày tốt rồi thì chọn thêm giờ (giờ Hoàng đạo, tránh các giờ xung khắc với bản mệnh) để khởi sự.

Lưu ý: màu tím là hắc đạo, màu đỏ là hoàng đạo

Dương Lịch
1

Tháng 4

Âm Lịch
11

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 1 Tháng 4 Năm 2023 (11/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h) Đinh Mão (5h-7h) Kỷ Tị (9h-11h) Nhâm Thân (15h-17h) Giáp Tuất (19h-21h) Ất Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Xuân phân
Dương Lịch
2

Tháng 4

Âm Lịch
12

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 2 Tháng 4 Năm 2023 (12/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) Đinh Sửu (1h-3h) Canh Thìn (7h-9h) Tân Tị (9h-11h) Quý Mùi (13h-15h) Bính Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Canh Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Xuân phân
Dương Lịch
3

Tháng 4

Âm Lịch
13

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

Thứ 2: Ngày 3 Tháng 4 Năm 2023 (13/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) Canh Dần (3h-5h) Tân Mão (5h-7h) Giáp Ngọ (11h-13h) Ất Mùi (13h-15h) Đinh Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Tân Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Xuân phân
Dương Lịch
4

Tháng 4

Âm Lịch
14

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 4 Tháng 4 Năm 2023 (14/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h) Giáp Thìn (7h-9h) Ất Tị (9h-11h) Mậu Thân (15h-17h) Kỷ Dậu (17h-19h) Tân Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Xuân phân
Dương Lịch
5

Tháng 4

Âm Lịch
15

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 5 Tháng 4 Năm 2023 (15/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Quý Sửu (1h-3h) Bính Thìn (7h-9h) Mậu Ngọ (11h-13h) Kỷ Mùi (13h-15h) Nhâm Tuất (19h-21h) Quý Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
6

Tháng 4

Âm Lịch
16

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 6 Tháng 4 Năm 2023 (16/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) Ất Sửu (1h-3h) Đinh Mão (5h-7h) Canh Ngọ (11h-13h) Nhâm Thân (15h-17h) Quý Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
7

Tháng 4

Âm Lịch
17

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 7 Tháng 4 Năm 2023 (17/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h) Kỷ Mão (5h-7h) Tân Tị (9h-11h) Giáp Thân (15h-17h) Bính Tuất (19h-21h) Đinh Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Ất Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
8

Tháng 4

Âm Lịch
18

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 8 Tháng 4 Năm 2023 (18/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) Kỷ Sửu (1h-3h) Nhâm Thìn (7h-9h) Quý Tị (9h-11h) Ất Mùi (13h-15h) Mậu Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
9

Tháng 4

Âm Lịch
19

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 9 Tháng 4 Năm 2023 (19/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) Nhâm Dần (3h-5h) Quý Mão (5h-7h) Bính Ngọ (11h-13h) Đinh Mùi (13h-15h) Kỷ Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Đinh Dậu, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
10

Tháng 4

Âm Lịch
20

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 2: Ngày 10 Tháng 4 Năm 2023 (20/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h) Bính Thìn (7h-9h) Đinh Tị (9h-11h) Canh Thân (15h-17h) Tân Dậu (17h-19h) Quý Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
11

Tháng 4

Âm Lịch
21

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 11 Tháng 4 Năm 2023 (21/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Ất Sửu (1h-3h) Mậu Thìn (7h-9h) Canh Ngọ (11h-13h) Tân Mùi (13h-15h) Giáp Tuất (19h-21h) Ất Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
12

Tháng 4

Âm Lịch
22

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 12 Tháng 4 Năm 2023 (22/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) Đinh Sửu (1h-3h) Kỷ Mão (5h-7h) Nhâm Ngọ (11h-13h) Giáp Thân (15h-17h) Ất Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Canh Tý, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
13

Tháng 4

Âm Lịch
23

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 13 Tháng 4 Năm 2023 (23/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h) Tân Mão (5h-7h) Quý Tị (9h-11h) Bính Thân (15h-17h) Mậu Tuất (19h-21h) Kỷ Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
14

Tháng 4

Âm Lịch
24

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 14 Tháng 4 Năm 2023 (24/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) Tân Sửu (1h-3h) Giáp Thìn (7h-9h) Ất Tị (9h-11h) Đinh Mùi (13h-15h) Canh Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Nhâm Dần, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
15

Tháng 4

Âm Lịch
25

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

Thứ 7: Ngày 15 Tháng 4 Năm 2023 (25/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) Giáp Dần (3h-5h) Ất Mão (5h-7h) Mậu Ngọ (11h-13h) Kỷ Mùi (13h-15h) Tân Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Quý Mão, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
16

Tháng 4

Âm Lịch
26

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

CN: Ngày 16 Tháng 4 Năm 2023 (26/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Dần (3h-5h) Mậu Thìn (7h-9h) Kỷ Tị (9h-11h) Nhâm Thân (15h-17h) Quý Dậu (17h-19h) Ất Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
17

Tháng 4

Âm Lịch
27

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 2: Ngày 17 Tháng 4 Năm 2023 (27/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Đinh Sửu (1h-3h) Canh Thìn (7h-9h) Nhâm Ngọ (11h-13h) Quý Mùi (13h-15h) Bính Tuất (19h-21h) Đinh Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
18

Tháng 4

Âm Lịch
28

Tháng 2

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 18 Tháng 4 Năm 2023 (28/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Tý (23h-1h) Kỷ Sửu (1h-3h) Tân Mão (5h-7h) Giáp Ngọ (11h-13h) Bính Thân (15h-17h) Đinh Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Bính Ngọ, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
19

Tháng 4

Âm Lịch
29

Tháng 2

Ngày Hoàng đạo

Thứ 4: Ngày 19 Tháng 4 Năm 2023 (29/02/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Dần (3h-5h) Quý Mão (5h-7h) Ất Tị (9h-11h) Mậu Thân (15h-17h) Canh Tuất (19h-21h) Tân Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Đinh Mùi, Tháng Ất Mão, Năm Quý Mẹo, Thanh minh
Dương Lịch
20

Tháng 4

Âm Lịch
1

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 20 Tháng 4 Năm 2023 (01/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) Quý Sửu (1h-3h) Bính Thìn (7h-9h) Đinh Tị (9h-11h) Kỷ Mùi (13h-15h) Nhâm Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Mậu Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
21

Tháng 4

Âm Lịch
2

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 21 Tháng 4 Năm 2023 (02/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) Bính Dần (3h-5h) Đinh Mão (5h-7h) Canh Ngọ (11h-13h) Tân Mùi (13h-15h) Quý Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Kỷ Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
22

Tháng 4

Âm Lịch
3

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 7: Ngày 22 Tháng 4 Năm 2023 (03/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Mậu Dần (3h-5h) Canh Thìn (7h-9h) Tân Tị (9h-11h) Giáp Thân (15h-17h) Ất Dậu (17h-19h) Đinh Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
23

Tháng 4

Âm Lịch
4

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

CN: Ngày 23 Tháng 4 Năm 2023 (04/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Kỷ Sửu (1h-3h) Nhâm Thìn (7h-9h) Giáp Ngọ (11h-13h) Ất Mùi (13h-15h) Mậu Tuất (19h-21h) Kỷ Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Tân Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
24

Tháng 4

Âm Lịch
5

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 2: Ngày 24 Tháng 4 Năm 2023 (05/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Tý (23h-1h) Tân Sửu (1h-3h) Quý Mão (5h-7h) Bính Ngọ (11h-13h) Mậu Thân (15h-17h) Kỷ Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
25

Tháng 4

Âm Lịch
6

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 3: Ngày 25 Tháng 4 Năm 2023 (06/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Dần (3h-5h) Ất Mão (5h-7h) Đinh Tị (9h-11h) Canh Thân (15h-17h) Nhâm Tuất (19h-21h) Quý Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
26

Tháng 4

Âm Lịch
7

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 4: Ngày 26 Tháng 4 Năm 2023 (07/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Giáp Tý (23h-1h) Ất Sửu (1h-3h) Mậu Thìn (7h-9h) Kỷ Tị (9h-11h) Tân Mùi (13h-15h) Giáp Tuất (19h-21h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Giáp Dần, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
27

Tháng 4

Âm Lịch
8

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

Thứ 5: Ngày 27 Tháng 4 Năm 2023 (08/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Bính Tý (23h-1h) Mậu Dần (3h-5h) Kỷ Mão (5h-7h) Nhâm Ngọ (11h-13h) Quý Mùi (13h-15h) Ất Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
28

Tháng 4

Âm Lịch
9

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

Thứ 6: Ngày 28 Tháng 4 Năm 2023 (09/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Canh Dần (3h-5h) Nhâm Thìn (7h-9h) Quý Tị (9h-11h) Bính Thân (15h-17h) Đinh Dậu (17h-19h) Kỷ Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Bính Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
29

Tháng 4

Âm Lịch
10

Tháng 3

Ngày Hoàng đạo

Thứ 7: Ngày 29 Tháng 4 Năm 2023 (10/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Tân Sửu (1h-3h) Giáp Thìn (7h-9h) Bính Ngọ (11h-13h) Đinh Mùi (13h-15h) Canh Tuất (19h-21h) Tân Hợi (21h-23h)
 • Ngày Hoàng đạo, Ngày Đinh Tị, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ
Dương Lịch
30

Tháng 4

Âm Lịch
11

Tháng 3

Ngày Hắc đạo

CN: Ngày 30 Tháng 4 Năm 2023 (11/03/2023 Âm lịch)

 • Giờ tốt: Nhâm Tý (23h-1h) Quý Sửu (1h-3h) Ất Mão (5h-7h) Mậu Ngọ (11h-13h) Canh Thân (15h-17h) Tân Dậu (17h-19h)
 • Ngày Hắc đạo, Ngày Hắc đạo, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mẹo, Cốc vũ