Lịch âm 2024

lịch vạn niên 2024

Năm Giáp Thìn (Âm lịch)

Lịch âm 2024 - Năm Giáp Thìn âm lịch sẽ vào ngày 10/02/2024 đến ngày 28/01/2025 dương lịch. Giáp Thìn là sự kết hợp thứ 41 trong thập lục hoa giáp. Năm Giáp Thìn với thiên can là “Giáp” hành Hỏa. Địa chi là Thìn (Rồng trong đầm) con vật thứ 5 trong 12 con giáp là biểu tượng của tham vọng và sự thống trị, nhưng đồng thời nó cũng là con vật linh thiêng và mang tính thần thánh. Thể hiện sự tràn đầy năng lượng và sức mạnh, có sức quyến rũ, tỏa sáng, là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực. Người sinh năm Giáp Thìn là những người tuổi Thìn mệnh Hỏa có chí tiến thủ mạnh mẽ, có lý tưởng cao xa. Đây cũng là người rất quyết đoán, kiên định. Tuy mang mệnh Hỏa nhưng họ khá cẩn trọng trong công việc. Họ không ngại khó khăn gian khổ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Khi giải quyết công việc người tuổi Thìn mệnh Hỏa tự tin nhưng không chủ quan, luôn cân nhắc đến từng chi tiết cũng như toàn cục để tìm ra phương án tốt nhất. Mọi kế hoạch của họ đều được xây dựng trên nền tảng thực tế, thành công đến với họ từng bước và chắc chắn.

lịch năm 2024 âm lịch 2024 lịch 2024 lịch âm dương 2024 lịch vạn niên 2024 lịch ngày tốt 2024 lịch ngày tốt năm Giáp Thìn

MÀU ĐỎ: NGÀY TỐT, MÀU TÍM: NGÀY XẤU

LỊCH ÂM THÁNG 1 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
20/11 Giáp Tý
2
21 Ất Sửu
3
22 Hắc đạo
4
23 Đinh Mão
5
24 Hắc đạo
6
25 Hắc đạo
7
26 Canh Ngọ
8
27 Hắc đạo
9
28 Nhâm Thân
10
29 Quý Dậu
11
1/12 Giáp Tuất
12
2 Ất Hợi
13
3 Hắc đạo
14
4 Hắc đạo
15
5 Mậu Dần
16
6 Kỷ Mão
17
7 Hắc đạo
18
8 Tân Tị
19
9 Hắc đạo
20
10 Hắc đạo
21
11 Giáp Thân
22
12 Hắc đạo
23
13 Bính Tuất
24
14 Đinh Hợi
25
15 Hắc đạo
26
16 Hắc đạo
27
17 Canh Dần
28
18 Tân Mão
29
19 Hắc đạo
30
20 Quý Tị
31
21 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 2 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
22/12 Hắc đạo
2
23 Bính Thân
3
24 Hắc đạo
4
25 Mậu Tuất
5
26 Kỷ Hợi
6
27 Hắc đạo
7
28 Hắc đạo
8
29 Nhâm Dần
9
30 Quý Mão
10
1/1 Giáp Thìn
11
2 Ất Tị
12
3 Hắc đạo
13
4 Đinh Mùi
14
5 Hắc đạo
15
6 Hắc đạo
16
7 Canh Tuất
17
8 Hắc đạo
18
9 Nhâm Tý
19
10 Quý Sửu
20
11 Hắc đạo
21
12 Hắc đạo
22
13 Bính Thìn
23
14 Đinh Tị
24
15 Hắc đạo
25
16 Kỷ Mùi
26
17 Hắc đạo
27
18 Hắc đạo
28
19 Nhâm Tuất
29
20 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 3 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
21/1 Giáp Tý
2
22 Ất Sửu
3
23 Hắc đạo
4
24 Hắc đạo
5
25 Mậu Thìn
6
26 Kỷ Tị
7
27 Hắc đạo
8
28 Tân Mùi
9
29 Hắc đạo
10
1/2 Quý Dậu
11
2 Hắc đạo
12
3 Hắc đạo
13
4 Bính Tý
14
5 Hắc đạo
15
6 Mậu Dần
16
7 Kỷ Mão
17
8 Hắc đạo
18
9 Hắc đạo
19
10 Nhâm Ngọ
20
11 Quý Mùi
21
12 Hắc đạo
22
13 Ất Dậu
23
14 Hắc đạo
24
15 Hắc đạo
25
16 Mậu Tý
26
17 Hắc đạo
27
18 Canh Dần
28
19 Tân Mão
29
20 Hắc đạo
30
21 Hắc đạo
31
22 Giáp Ngọ

LỊCH ÂM THÁNG 4 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
23/2 Ất Mùi
2
24 Hắc đạo
3
25 Đinh Dậu
4
26 Hắc đạo
5
27 Hắc đạo
6
28 Canh Tý
7
29 Hắc đạo
8
1/1 Nhâm Dần
9
1/3 Hắc đạo
10
2 Giáp Thìn
11
3 Ất Tị
12
4 Hắc đạo
13
5 Hắc đạo
14
6 Mậu Thân
15
7 Kỷ Dậu
16
8 Hắc đạo
17
9 Tân Hợi
18
10 Hắc đạo
19
11 Hắc đạo
20
12 Giáp Dần
21
13 Hắc đạo
22
14 Bính Thìn
23
15 Đinh Tị
24
16 Hắc đạo
25
17 Hắc đạo
26
18 Canh Thân
27
19 Tân Dậu
28
20 Hắc đạo
29
21 Quý Hợi
30
22 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 5 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
23/3 Hắc đạo
2
24 Bính Dần
3
25 Hắc đạo
4
26 Mậu Thìn
5
27 Kỷ Tị
6
28 Hắc đạo
7
29 Hắc đạo
8
1/4 Hắc đạo
9
2 Hắc đạo
10
3 Giáp Tuất
11
4 Ất Hợi
12
5 Hắc đạo
13
6 Đinh Sửu
14
7 Hắc đạo
15
8 Hắc đạo
16
9 Canh Thìn
17
10 Hắc đạo
18
11 Nhâm Ngọ
19
12 Quý Mùi
20
13 Hắc đạo
21
14 Hắc đạo
22
15 Bính Tuất
23
16 Đinh Hợi
24
17 Hắc đạo
25
18 Kỷ Sửu
26
19 Hắc đạo
27
20 Hắc đạo
28
21 Nhâm Thìn
29
22 Hắc đạo
30
23 Giáp Ngọ
31
24 Ất Mùi

LỊCH ÂM THÁNG 6 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
25/4 Hắc đạo
2
26 Hắc đạo
3
27 Mậu Tuất
4
28 Kỷ Hợi
5
29 Hắc đạo
6
1/5 Tân Sửu
7
2 Hắc đạo
8
3 Quý Mão
9
4 Hắc đạo
10
5 Hắc đạo
11
6 Bính Ngọ
12
7 Hắc đạo
13
8 Mậu Thân
14
9 Kỷ Dậu
15
10 Hắc đạo
16
11 Hắc đạo
17
12 Nhâm Tý
18
13 Quý Sửu
19
14 Hắc đạo
20
15 Ất Mão
21
16 Hắc đạo
22
17 Hắc đạo
23
18 Mậu Ngọ
24
19 Hắc đạo
25
20 Canh Thân
26
21 Tân Dậu
27
22 Hắc đạo
28
23 Hắc đạo
29
24 Giáp Tý
30
25 Ất Sửu

LỊCH ÂM THÁNG 7 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
26/5 Hắc đạo
2
27 Đinh Mão
3
28 Hắc đạo
4
29 Hắc đạo
5
30 Canh Ngọ
6
1/6 Hắc đạo
7
2 Nhâm Thân
8
3 Hắc đạo
9
4 Giáp Tuất
10
5 Ất Hợi
11
6 Hắc đạo
12
7 Hắc đạo
13
8 Mậu Dần
14
9 Kỷ Mão
15
10 Hắc đạo
16
11 Tân Tị
17
12 Hắc đạo
18
13 Hắc đạo
19
14 Giáp Thân
20
15 Hắc đạo
21
16 Bính Tuất
22
17 Đinh Hợi
23
18 Hắc đạo
24
19 Hắc đạo
25
20 Canh Dần
26
21 Tân Mão
27
22 Hắc đạo
28
23 Quý Tị
29
24 Hắc đạo
30
25 Hắc đạo
31
26 Bính Thân

LỊCH ÂM THÁNG 8 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
27/6 Hắc đạo
2
28 Mậu Tuất
3
29 Kỷ Hợi
4
1/7 Canh Tý
5
2 Tân Sửu
6
3 Hắc đạo
7
4 Hắc đạo
8
5 Giáp Thìn
9
6 Ất Tị
10
7 Hắc đạo
11
8 Đinh Mùi
12
9 Hắc đạo
13
10 Hắc đạo
14
11 Canh Tuất
15
12 Hắc đạo
16
13 Nhâm Tý
17
14 Quý Sửu
18
15 Hắc đạo
19
16 Hắc đạo
20
17 Bính Thìn
21
18 Đinh Tị
22
19 Hắc đạo
23
20 Kỷ Mùi
24
21 Hắc đạo
25
22 Hắc đạo
26
23 Nhâm Tuất
27
24 Hắc đạo
28
25 Giáp Tý
29
26 Ất Sửu
30
27 Hắc đạo
31
28 Hắc đạo

LỊCH ÂM THÁNG 9 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
29/7 Mậu Thìn
2
30 Kỷ Tị
3
1/8 Canh Ngọ
4
2 Tân Mùi
5
3 Hắc đạo
6
4 Quý Dậu
7
5 Hắc đạo
8
6 Hắc đạo
9
7 Bính Tý
10
8 Hắc đạo
11
9 Mậu Dần
12
10 Kỷ Mão
13
11 Hắc đạo
14
12 Hắc đạo
15
13 Nhâm Ngọ
16
14 Quý Mùi
17
15 Hắc đạo
18
16 Ất Dậu
19
17 Hắc đạo
20
18 Hắc đạo
21
19 Mậu Tý
22
20 Hắc đạo
23
21 Canh Dần
24
22 Tân Mão
25
23 Hắc đạo
26
24 Hắc đạo
27
25 Giáp Ngọ
28
26 Ất Mùi
29
27 Hắc đạo
30
28 Đinh Dậu

LỊCH ÂM THÁNG 10 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
29/8 Hắc đạo
2
30 Hắc đạo
3
1/9 Hắc đạo
4
2 Hắc đạo
5
3 Nhâm Dần
6
4 Hắc đạo
7
5 Giáp Thìn
8
6 Ất Tị
9
7 Hắc đạo
10
8 Hắc đạo
11
9 Mậu Thân
12
10 Kỷ Dậu
13
11 Hắc đạo
14
12 Tân Hợi
15
13 Hắc đạo
16
14 Hắc đạo
17
15 Giáp Dần
18
16 Hắc đạo
19
17 Bính Thìn
20
18 Đinh Tị
21
19 Hắc đạo
22
20 Hắc đạo
23
21 Canh Thân
24
22 Tân Dậu
25
23 Hắc đạo
26
24 Quý Hợi
27
25 Hắc đạo
28
26 Hắc đạo
29
27 Bính Dần
30
28 Hắc đạo
31
29 Mậu Thìn

LỊCH ÂM THÁNG 11 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
1/10 Hắc đạo
2
2 Canh Ngọ
3
3 Tân Mùi
4
4 Hắc đạo
5
5 Hắc đạo
6
6 Giáp Tuất
7
7 Ất Hợi
8
8 Hắc đạo
9
9 Đinh Sửu
10
10 Hắc đạo
11
11 Hắc đạo
12
12 Hắc đạo
13
13 Hắc đạo
14
14 Nhâm Ngọ
15
15 Quý Mùi
16
16 Hắc đạo
17
17 Hắc đạo
18
18 Bính Tuất
19
19 Đinh Hợi
20
20 Hắc đạo
21
21 Kỷ Sửu
22
22 Hắc đạo
23
23 Hắc đạo
24
24 Nhâm Thìn
25
25 Hắc đạo
26
26 Giáp Ngọ
27
27 Ất Mùi
28
28 Hắc đạo
29
29 Hắc đạo
30
30 Mậu Tuất

LỊCH ÂM THÁNG 12 NĂM 2024

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Thứ bảy Chủ nhật
1
1/11 Hắc đạo
2
2 Canh Tý
3
3 Tân Sửu
4
4 Hắc đạo
5
5 Quý Mão
6
6 Hắc đạo
7
7 Hắc đạo
8
8 Bính Ngọ
9
9 Hắc đạo
10
10 Mậu Thân
11
11 Kỷ Dậu
12
12 Hắc đạo
13
13 Hắc đạo
14
14 Nhâm Tý
15
15 Quý Sửu
16
16 Hắc đạo
17
17 Ất Mão
18
18 Hắc đạo
19
19 Hắc đạo
20
20 Mậu Ngọ
21
21 Hắc đạo
22
22 Canh Thân
23
23 Tân Dậu
24
24 Hắc đạo
25
25 Hắc đạo
26
26 Giáp Tý
27
27 Ất Sửu
28
28 Hắc đạo
29
29 Đinh Mão
30
30 Hắc đạo
31
1/12 Kỷ Tị

Ngày lễ dương lịch 2024

 • 1/1: Tết Dương lịch.
 • 14/2: Lễ tình nhân (Valentine).
 • 27/2: Ngày thầy thuốc Việt Nam.
 • 8/3: Ngày Quốc tế Phụ nữ.
 • 26/3: Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • 1/4: Ngày Cá tháng Tư.
 • 30/4: Ngày giải phóng miền Nam.
 • 1/5: Ngày Quốc tế Lao động.
 • 7/5: Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ.
 • 13/5: Ngày của mẹ.
 • 19/5: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.
 • 1/6: Ngày Quốc tế thiếu nhi.
 • 17/6: Ngày của cha.
 • 21/6: Ngày báo chí Việt Nam.
 • 28/6: Ngày gia đình Việt Nam.
 • 11/7: Ngày dân số thế giới.
 • 27/7: Ngày Thương binh liệt sĩ.
 • 28/7: Ngày thành lập công đoàn Việt Nam.
 • 19/8: Ngày tổng khởi nghĩa.
 • 2/9: Ngày Quốc Khánh.
 • 10/9: Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 • 1/10: Ngày quốc tế người cao tuổi.
 • 10/10: Ngày giải phóng thủ đô.
 • 13/10: Ngày doanh nhân Việt Nam.
 • 20/10: Ngày Phụ nữ Việt Nam.
 • 31/10: Ngày Hallowen.
 • 9/11: Ngày pháp luật Việt Nam.
 • 20/11: Ngày Nhà giáo Việt Nam.
 • 23/11: Ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
 • 1/12: Ngày thế giới phòng chống AIDS.
 • 19/12: Ngày toàn quốc kháng chiến.
 • 24/12: Ngày lễ Giáng sinh.
 • 22/12: Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam.

Ngày lễ âm lịch 2024

 • 1/1: Tết Nguyên Đán.
 • 15/1: Tết Nguyên Tiêu (Lễ Thượng Nguyên).
 • 3/3: Tết Hàn Thực.
 • 10/3: Giỗ Tổ Hùng Vương.
 • 15/4: Lễ Phật Đản.
 • 5/5: Tết Đoan Ngọ.
 • 15/7: Lễ Vu Lan.
 • 15/8: Tết Trung Thu.
 • 9/9: Tết Trùng Cửu.
 • 10/10: Tết Thường Tân.
 • 15/10: Tết Hạ Nguyên.
 • 23/12: Tiễn Táo Quân về trời.

Sự kiện lịch sử 2024

 • 06/01/1946 : Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
 • 07/01/1979 : Chiến thắng biên giới Tây Nam chống quân xâm lược
 • 09/01/1950 : Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt nam.
 • 13/01/1941 : Khởi nghĩa Đô Lương
 • 11/01/2007 : Việt Nam gia nhập WTO
 • 27/01/1973 : Ký hiệp định Paris
 • 03/02/1930 : Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
 • 08/02/1941 : Lãnh tụ Hồ Chí Minh trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
 • 27/02/1955 : Ngày thầy thuốc Việt Nam
 • 14/02 : Ngày lễ tình yêu
 • 08/03/1910 : Ngày Quốc tế Phụ nữ
 • 11/03/1945 : Khởi nghĩa Ba Tơ
 • 18/03/1979 : Chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược trên biên giới phía Bắc
 • 26/03/1931 : Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • 25/4/1976: Ngày tổng tuyển cử bầu quốc hội chung của cả nước
 • 30/4/1975: Giải phóng Miền Nam, thống nhất tổ quốc
 • 01/05/1886: Ngày quốc tế lao động
 • 07/05/1954: Chiến thắng Điện Biên Phủ
 • 09/05/1945: Chiến thắng chủ nghĩa Phát xít
 • 13/05 : Ngày của Mẹ
 • 15/05/1941: Thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh
 • 19/05/1890: Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • 19/05/1941: Thành lập mặt trận Việt Minh
 • 01/06: Quốc tế thiếu nhi
 • 05/06/1911: Nguyễn Tất Thành rời cảng Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước
 • 17/06 : Ngày của Bố
 • 21/06/1925: Ngày báo chí Việt Nam
 • 28/06/2011: Ngày gia đình Việt Nam
 • 02/07/1976: Nước ta đổi quốc hiệu từ Việt Nam dân chủ cộng hòa thành Cộng hòa XHCN Việt Nam
 • 17/07/1966: Hồ chủ tịch ra lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”
 • 27/07: Ngày thương binh, liệt sĩ
 • 28/07: Thành lập công đoàn Việt Nam(1929)/Ngày Việt Nam gia nhập Asean(1995)
 • 01/08/1930: Ngày truyền thống công tác tư tưởng văn hoá của Đảng
 • 19/08/1945: Cách mạng tháng 8 (Ngày Công an nhân dân)
 • 20/08/1888: Ngày sinh chủ tịch Tôn Đức Thắng
 • 02/09: Quốc khánh (1945)/ Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1969)
 • 10/09/1955: Thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
 • 12/09/1930: Xô Viết Nghệ Tĩnh
 • 20/09/1977: Việt Nam trở thành thành viên Liên hiệp quốc
 • 23/09/1945: Nam Bộ kháng chiến
 • 27/09/1940: Khởi nghĩa Bắc Sơn
 • 01/10/1991: Ngày quốc tế người cao tuổi
 • 10/10/1954: Giải phóng thủ đô
 • 14/10/1930: Ngày hội Nông dân Việt Nam
 • 15/10/1956: Ngày truyền thống Hội thanh niên Việt Nam
 • 20/10/1930: Thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
 • 20/11: Ngày nhà giáo Việt Nam
 • 23/11/1940: Khởi nghĩa Nam Kỳ
 • 23/11/1946: Thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam
 • 01/12 : Ngày thế giới phòng chống AIDS
 • 19/12/1946: Toàn quốc kháng chiến
 • 22/12/1944: Thành lập quân đội nhân dân Việt Nam


Có lẽ bạn chưa biết ?